גרשון גרונפלד האנטיוכוס של ילדי חיפה והצפון סותם פיות באמצעות תלונות סרק בלשכה נגד עו"ד יוסי נקר מומחה חוק ונוער

גרשון גרונפלד האנטיוכוס של ילדי חיפה והצפון סותם פיות באמצעות תלונות סרק בלשכה נגד עו"ד יוסי נקר מומחה חוק ונוער
חותמת גומי על תסקיר פקידת סעד
Spread the love

האפוטרופוס האלמותי גרשון גרונפלד מקבל מינויים מלשכת הסיוע לשמש אפוטרופוס על ילדים שנחטפים לפנימיות. הוא גובה 1,100 ש"ח לחודש על כל ילד שנופל בטלפיים שלו. כמו ערפדה חדת טפרים הוא נועץ את טפריו בכל ילד, או ילדה עמוק, ולא מרפה, עד גיל 18, כדי שזרם התשלומים לא ייפסק.

לאחרונה נפתחה חזית בינו ובין יוסי נקר, עו"ד מהולל ועטור הצלחות אשר מייצג הורים הפועלים לחזרת הילדים החטופים הבייתה. גרשון גרונפלד מפחד שתזרים המזומנים שלו ייפגע.  שמו כבר נחשף, כנוכל המעוניין אך ורק להשמין את ארנקו. אף אחד לא רוצה אותו. כולם מתנגדים למינוי שלו. הוא הפך מוקצה מחמת מיאוס, ובצדק. הוא נחשב האנטיוכוס של הילדים בחיפה והצפון.

וזאת תגובת עו"ד יוסי נקר מומחה חוק ונוער לתלונת עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד. כנראה שיש סיבה אחרת להגשת התלונה נגדי.

לכבוד
מר שאדי ג'ברין, עו"ד
פרקליט אתיקה – מחוז צפון
לשכת עורכי הדין מחוז הצפון
רח' 15-3002 ח'לת אלדיר
בניין סמיר אבו נסאר
נצרת 16000

ח.נ.,
הנדון: תגובה לתלונת עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד- מספרכם 13/16
להלן תגובתי לתלונת עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד, האפוטרופוס לדין האלמותי של הסיוע המשפטי בחיפה.
1. תלונת עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד היא חלק ממגמה כוללת של מערכת הרווחה ועוזריהם להשתיק ביקורת ציבורית מוצדקת על התנהלות מערכת הרווחה ועוזריה.
2. אין זו הפעם הראשונה שעו"ד ד"ר גרשון גרונפלד מתלונן נגדי כמי שחושף את העוולות נגד לקוחותיי.
3. עד כה כל בתי המשפט לא התיחסו, בלשון המעטה, לתלונותיו של עו"ד גרשון גרונפלד ויש רשימה ארוכה.
4. מה שמנסה עו"ד גרשון גרונפלד בתלונתו הוא להפחידני מהשמעת עמדתי לפיה מן הראוי שבהיותו בעל תפקיד ציבורי ובענייני אפוטרופוס לדין העובד עם הסיוע המשפטי הוא בעל תפקיד ציבורי לא אמור לכהן יותר מעשר שנים לפחות באותו התפקיד.
5. מן הראוי לרענן את השורות בעורכי דין חדשים.
6. לידיעת עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד עו"ד המשמש לטעמי יותר מדי שנים בתפקיד ציבורי כאפוטרופוס לדין ללא מכרז נכנס לקטיגוריה של עו"ד אלמותי קרי נצחי. על פי המילונים הקיימים פרוש המילה אלמותי הוא נִצְחִי (everlasting,immortal) או טוב ביותר, נדיר באיכותו, משובח. האם עו"ד גרונפלד קובל כנגד היותו עו"ד טוב ביותר, נדיר באיכותו, משובח?
7. עו"ד גרונפלד יודע את עמדתי זו אותה הבעתי אף בנוכחות כבוד השופטת עדנה בן לוי, לא פעם אחת.
8. אין בפוסטים שפורסמו על ידי, שאני כתבתי אותם, משום זילות חבר למקצוע.
9. אדגיש שוב, עו"ד גרשון גרונפלד אינו רק חבר למקצוע אלא גם מי שנושא בתפקיד ציבורי. יש לי זכות לבקר מי שנושא בתפקיד ציבורי ואמשיך לבצע תפקידי המקצועי.
10. אף כי ד"ר גרונפלד לא התלונן בסוגיה פרסום פרטים מזהים לכאורה אדגיש כי אין בפוסטים שלי משום חשיפת פרטי תיקים חסויים. שמה של עובדת סוציאלית שמונתה לתפקידה ברשומות (פקידת סעד) אינו חסוי.
11. פקידת סעד נושאת בתפקיד ציבורי וגם לי זכות לבקרה במידת הצורך.

וזאת תגובתי לתלונתו של עו"ד ד"ר גרשון גרונפלד. כנראה שיש סיבה אחרת להגשת התלונה נגדי.

 12. כן יש לי ביקורת לגיטימית מוצדקת.

13. הביקורות שכתבתי נכנסות לקטיגוריה של ביקורת כנה ואדיבה.

14. בפוסטים שלי לא נמסרו שום פרטים מזהים של אף קטין. לא נעשתה שום עבירה אתית על ידי.

15. אין אני אחראי על תגובות של אנשים אחרים ברשת הפייסבוק, גם אם התגובות נעשות בעקבות פרסום פוסטים שלי.

16. למעלה מן הדרוש אציין כי למרות שלא טענתי בפוסטים שלי כי עו"ד גרונפלד מתקשה להתמודד עם חשיפת שחיתויות וסיאוב במערכת הרווחה ולמרות שלא טענתי שעו"ד גרונפלד עוסק בקידום עניניו האישיים "בכסות של עיניני הקטינה", עצם העלאת הרעיונות הנ"ל ע"י עו"ד גרונפלד עצמו מעלות תהיות שמא עו"ד גרונפלד עצמו חושב על עצמו דברים כאלו, אבל לעו"ד גרונפלד הפתרונים. אני כמובן לא טענתי ואיני טוען כך.

17. באשר לסוגיה באם פניית עו"ד גרונפלד לבית המשפט נבעה מדאגה לקטין או מדאגה לעיניניו פטור אני מלהכריע בתגובה זו.

18. אין תגובתי זו פוגעת בזכות מזכויותיי ואין בה כדי למצות את טענותיי.

בכבוד רב ובב"ח,

יוסי נקר, עו"ד

לאחר החליפין הזה, הגיעו עוד תלונות.  הביטו:

ב 27/2/2016 קיבל יוסי נקר איום נוסף מעו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד.

כותב עו"ד יוסי נקר:

"נו מה חדש?

מדובר בערעור שהגשתי לבית המשפט המחוזי על רקע העובדה כי נתגלה ממש לאחרונה כי במשך שבעה חודשים לא מסרו פקידת הסעד ועו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד, להורים, לבית המשפט לנוער ולבית המשפט המחוזי אודות קיומם של הקלטות שהוקלטה קטינה בטרם הוכנסה למרכז חירום בטענה שהוריה מכים אותה, כאשר בהקלטות כלל לא נאמר שהוריה היכו אותה בסמוך. במקרה בחקירתי הנגדית זה התגלה אחרי שהמקליטה נמנעה למסור בחקירתה הראשית כי קיימת הקלטה."

כך כתב עו"ד גרונפלד הבוקר.

"עו"ד נקר הנכבד,
1. את התייחסותי להודעת הערעור שהגשת אתמול לבית המשפט המחוזי בחיפה, אגיש כמובן לבית המשפט.
2. אולם, לא אוכל לקבל את הביטויים שבהם נקטת כלפי בהודעת הערעור: כך בסעיף 4 להודעה, בה אתה מייחס לי כוונה להסתיר מידע באופן "זדוני". כך אף בסעיף 8 להודעה, בה אתה מייחס לי השתתפות בקשר "של מניעת הבאת מידע".
3. למיטב הבנתי, התבטאויות אלה שלך כלפי עומדות בניגוד לכללי לשכת עורכי הדין, ומהוות התבטאות והתנהגות שאינה הולמת עורך דין.
4. במידה ולא תגיש עד לסוף יום העבודה ביום ראשון הודעת ערעור מתוקנת, נקייה מביטויים שאינם הולמים כלפי חבר למקצוע, אאלץ לברר אף התבטאויות אלה בדרכים הקבועות בחוק.
5. להבדיל ממך – אשר שואף לסיים את עבודתי כאפוטרופוס לדין לקטינים בבתי המשפט בישראל – מעולם לא היו לי שאיפות לסיים את דרכך במקצוע עריכת הדין ותמיד התנהגתי כלפיך בכבוד ובהגינות, למרות התנהגותך. אולם, לא אשלים עם התנהגות נמשכת שאינה הולמת את ערכי המקצוע.
בברכת חברים,
ד"ר גרשון ב. גרונפלד, עו"ד"

כך השיב עו"ד יוסי נקר לגרשון גרונפלד בבוקר ה 26.2.2016:

"עו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד הנכבד,
לטעמי לא אמרת אמת בבית המשפט שעה שטענת שלא פתחת את הסרטונים ולא צפית בהם.
לטעמי לא סביר שלא שוחחת עם פקידת הסעד XXX אודות הסרטונים שהעבירה לך בווטסאפ.
האם אתה מוכן להעמיד את הטלפון שלך לבדיקת מומחה? האם XXX מוכנה להעמיד את הטלפון שלה לבדיקה?
וכי עו"ד "יקה" כמוך לא יצפה בסרטונים, במיוחד של ילדה שנטען לגביה כי חיבקה אותך. רק אל תגיד לי ש"יקה" זה ביטוי מעליב. אם כן מתנצל מראש. הלוואי אני עצמי הייתי עו"ד "יקה".
הרשלנות שלך, לטענתך שלך, לא לצפות בסרטונים הקשורים לילדה בטיפולך במשך חודשים רבים היא כה חמורה עד כי היא מגיעה כדי "רשלנות זדונית"
ששני אנשים, אתה וXXX, נמנעים במשך חודשים ארוכים להביא מידע שיש בידיהם לבית המשפט ולא לערכאה אחת אלא בשתי ערכאות אז מה זה בדיוק אם לא קשירת קשר לפחות על ידי עצימת עיניים. לידיעתך לצורך קשירת קשר מספיקה עצימת עיניים ואתה, עו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד עצמת עיניים באופן שגרם נזק ראייתי עצום ללקוחה שלי ולבתה.
אומרים לי כי אינך נזיקיסט. בעבר עסקתי בנזיקין. מוצע לך לבדוק את המשמעות של המונח "רשלנות זדונית."
הכוונה בערעור היתה למונח "רשלנות זדונית" ואם אתה מעוניין שאמסור הבהרה בנושא אהיה מוכן לכך.
לא בתלונה הנ"ל תהיה תפארתך. אוכיח את צדקתי.
אם אתה חושב שמישהו בלשכת עורכי הדין או בציבור, וכן הציבור ידע על כך במידת הצורך, יאהב את העובדה שנמנעת מלצפות בסרטונים אודות ילדה, סרטונים שנשלחו אליך, אז אתה לטעמי טועה.
לפעמים, עו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד, כדאי לבחור לאיזה מלחמות לצאת.
אם פישלת, ופישלת על פי טענתך שלך באי צפיה בסרטונים, תוריד את הראש ותן לסערה לעבור. רוצה להתלונן נגדי? בבקשה. אדע להגן על עצמי במלוא עוצמתי האישית והידע המשפטי שלי.
חפש אותי במשהו אחר. מבטיח לתת לך הזדמנויות אין ספור.
בלי כל קשר מוצע לך לעשות חשבון נפש.
יוסי נקר (בלי ב. בלי עו"ד, בלי כלום, פשוט יוסי נקר)"

כך השיב גרשון גרונפלד:

"עו"ד יוסי נקר הנכבד,
אני מודה לך על תשובתך.
ניסיונך להסיט את הדיון למחוזות אחרים לא יועיל. לא נותר לנו אלא ללהמתין ולראות מי מאיתנו טועה.
אדאג לברר העניין כמקובל.
בברכת חברים,
ד"ר גרשון ב. גרונפלד, עו"ד"

להלן תגובתו של העיתונאי מוטי לייבל על הפרשה:

"עורך דין גרשון גרונפלד, מרוויח מאות אלפים בחודש משיתוף פעולה עם הרווחה, גרשון גרונפלד לכאורה מייצג את הילדים כאפוטרופוס לדין אבל הלכה למעשה מוכר אותם לחוטפות הסוציאליות… מה יקרה לגרשון אם יסרב לרווחה? יקחו ממנו את מאות תיקי האפוטרופוסות ולא ירוויח מאות אלפים בחודש כאשר הוא יושב על ישבנו המדושן ולא עושה כלום.  על מאזני הצדק של גרשון יש מצד אחד כסף ומצד שני ילדים והכסף תמיד מנצח!

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.