אזהרת רשם רשלן אבי כהן (שלום ת"א) לא מכיר את החוק חתם על פסק דין בסך 800,000 ש"ח כשסעיף 85 א' לחוק בתי המשפט קובע שרשם בכיר יכול לפסוק עד 75,000 ש"ח ת"א 621-02-16 העיתונאים לורי שם טוב ומוטי לייבל – חוה קליין

Spread the love

מניין צץ אבי כהן? על פי מידע אישי על שופטים, הוא עבד בחב' הביטוח הפניקס בין השנים 2003-2007 ובשנת 2007 החל לעבוד כרשם בביהמ"ש שלום ת"א, בינואר 2012 קודם מכוח הוותק לרשם בכיר.

כהן, אינו מכיר את התקסד"א ואינו מכיר את חוק בתי המשפט, הקובע בסעיף 85א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 קובע כי לרשם או רשם בכיר, אין סמכות לדון בתובענה אזרחית שסכום התביעה בה גבוה מסכום של 75,000 ש"ח:

85א. סמכות לדון בתובענות אזרחיות מסוימות

סמכות לדון בתובענות אזרחיות מסוימות (תיקון מס' 62) תשע"א-2011 (תיקון מס' 76) תשע"ד-2014

(א)  רשם בכיר רשאי לדון ולהחליט בתובענה אזרחית שסכום התובענה או שווי הנושא במועד הגשת התובענה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

אבי כהן, חתם על פסק דין שהוכן מראש על ידי חוה קליין בסך 800,000 ש"ח, כשלא הייתה לו סמכות לחתום וגם לא סמכות לדון בתביעה, כשהוא לא קיים דיון הוכחות, לא קיים סדרי דין, ולא ביצע בדיקה מינימלית: האם בוצעה מסירה בתיק של כתב תביעה לנתבעים. כהן, חתם על פתקית בפסק דין "כמבוקש". מדובר בבושה גדולה לרקורד המשפטי של הרשם. הוא חתם על פסק דין בניגוד לחוק ובניגוד להיגיון.

התובעת עו"ד חולת פרסום, הקימה מכון ועמותה לפרסום שמה, משאלו לא צלחו, החליטה לתבוע את העיתונאים אליהם התחננה שיפנו אליה לקוחות. את הפרסום על כתב התביעה היא ביצעה באתרי האינטרנט ובפייסבוק. כידוע, החוק אינו מתיר המצאת כתבי דין באמצעות אתרי האינטרנט ותביעות מנהלים בבית משפט ולא באתרי אינטרנט. את כתב התביעה קליין, לא המציאה לעיתונאים.

בפרסומים שביצעה לעצמה, מתקבל הרושם של עורכת דין מסוכנת המועלת באמון הלקוחות, המתקדמת דרך המיטה עם בעלי השפעה בלשכת עורכי הדין, כדי שיתנו לה לקיים ערבי עיון לקידום המכון שפתחה, ואלו עיקרי הפרסום שביצעה לעצמה:

[wpvideo 2qsHN3IT]
מתוך הכתבה בגלובס אותה הפיצה חוה קליין בתקשורת:

"מכירים את עו"ד חוה קליין (ההדגשה במקור) שמפרסמת עצמה בכל חור ועם כל חור כמי שהצליחה להתנתק ממשפחתה הדוסית, וכיום היא אישה חילונית, זורמת שגם 'משתרללת' עם מי שצריך בלשכת עורכי הדין, כדי לפרסם עצמה?
לא מספיק שהיא שוכת עם 'א-XXX ועם י'-XXX' בלשכת עורכי הדין, היא עכשיו מנסה למצב עצמה כ'שומרת המוסר' וצנזורית הפוריטניות של ילדי ישראל" מי שלא הבין מי הוא 'א'XXX" הנזכר בציטוט כמי שעמו קליין מקיימת יחסי מין, יבין עתה שהמדובר בעוד נוה".

מתוך כתב ההגנה של העיתונאית לורי שם טוב:

  1. "התובעת חוה קליין, לא חששה להוציא דיבתה שלה רעה תוך התבטאויות קשות וחמורות כלפיה עצמה, וכעת היא טוענת כי הקוראים בבית צריכים להבין שא' הוא עו"ד אפי נוה. למותר לציין, כי הנתבעת ו/או הנתבע 2 מעולם לא פרסמו דברים אלו, והפעם הראשונה שהם נתקלו בפרסום זה, היה עת התובעת עצמה כתבה את הדברים על עצמה.
    מדובר בהוכחה נוספת שהתובעת רודפת פרסום, גם אם הוא שלילי, בבחינת כל פרסום הוא פרסום טוב, שכן היא יזמה הפרסום בגלובס, והפרסום אצל גבי גזית, וכך העצימה בעצמה את מעגל המחפשים למעשיה ולרשלנות בה טיפלה בלקוחותיה.
    הכתבה גם ייחסה לבית משפט זה אמרות שבכלל לא נאמרו, שכן הוגשה לבית המשפט פסיקתא מוכנה מראש לחתימה, כך שבית המשפט חתם עליה כלאחר יד, על גבי פתקית, ומבלי ששמע אי פעם את הגרסה הנגדית.
    נוצר הרושם כי התובעת ובא כוחה מנהלים את התביעה באופן נמרץ בכלי התקשורת במקום בבית המשפט, וזאת החל מיום הגשת כתב התביעה וכלה במתן פסק הדין שניתן בהעדר הגנה".

התביעה לא התנהלה בבית המשפט: קליין לא המציאה את כתב התביעה לנתבעים. בחלוף חודש הגישה לרשם אבי כהן, בקשה למתן פסק דין אותו היא כתבה, והרשם שם חותמת "כמבוקש", ללא שהתקיים דיון כהלכתו, ללא שנקבעו ממצאים עובדתיים, וללא שהרשם בודק, האם בכלל בוצעה מסירה לנתבעים, והכי חמור, לרשם אין סמכות לחתום "כמבוקש", ואין סמכות לאשר פסק דין בסכום זה.

מרגע זה, החלה קליין לחרטט כיד הדמיון ולאלתר בתקשורת, כשהיא מייחסת לרשם דברים שלא אמר ולא נקבעו על ידו. לעיתונאים נודע, שניתן פסק דין נגדם דרך הפרסום בגלובס ומיד הגישו בקשה לביטול פסק הדין. אולם אבי כהן, שעל כל הבקשות של עו"ד קליין נתן החלטה בו ביום, על בקשת הנתבעים החליט לתת החלטה אחרי חג הפסח. למה? ההיגיון והחוק קובעים שאין ולא הייתה סמכות לרשם לחתום על תת פסק הדין. כיצד תשנה דחיית המועד למתן החלטה את העובדה שפסק דין של הרשם ניתנה בחוסר סמכות? האם  יצליח הרשם לשנות את החוק בחול המועד פסח המתיר לרשם לחתום על פסק דין שנכתב על ידי עורכת דין? האם הוא יוכל להכניס למערכת נט המשפט מסמכים שלא נמצאים בתוכה?

רשם שפוסק בלי להכיר את החוק, ובלי לדעת מה הם גבולותיו, מן הראוי שיתקדם הבייתה, לא לכהונת שופט. אוי ואבוי לעם ישראל אם כזה רשם רשלן יתמנה לשופט שלום.

חבל שמי שהפיל את הרשם אבי כהן, היא עורכת דין חוה קליין, שאת התרגילים המלוכלכים שלה ביצעה על עו"ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין, כשהיא מכפישה את שמו הטוב כמי ששוכב איתה כדי לקדם את המכון שלה, בעוד שטרם פרסומים אלו, לא תמצאו אפילו מילה אחת רעה בגנותו של עו"ד אפי נוה או אזכור שמו כמי ששוכב עם חוה קליין.

לקריאת המסמכים בקובץ PDF הקליקו על הקישורים:

תשובת לורי שם טוב, לתגובת התובעת לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, קובץ pdf

לורי שם טוב בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר המצאה ובהעדר הגנה בניגוד לתקנות תקסד"א, קובץ pdf

לורי שם טוב, כתב הגנה בתביעה בתיק ת"א 621-02-16, קובץ pdf

פסק דין שנכתב על ידי חוה קליין והרשם אבי כהן חתום עליו בחוסר סמכות, קובץ pdf

הרשם הרשלן אבי כהן לא מבטל את פסק הדין ההזוי שנחתם על ידו, כשבפועל אין מנוס מכך, קובץ pdf

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003פסק הדין עליו חתום הרשם הרשלן אבי כהן

פסק דין שנכתב על ידי חוה קליין ועליו חתום הרשם אבי כהן בחוסר סמכות
פסק דין שנכתב על ידי חוה קליין ועליו חתום הרשם אבי כהן בחוסר סמכות

פסק דין שנכתב על ידי חוה קליין ועליו חתום הרשם אבי כהן בחוסר סמכות

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-009

אבי כהן רשם רשלן. לא מכיר את החוק! חתום על פסק דין כשהוא מחוסר סמכותו בדין
אבי כהן רשם רשלן. לא מכיר את החוק! חתום על פסק דין כשהוא מחוסר סמכותו בדין

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.