עו"ס שולי גרסון נחש צפע ממשרד הרווחה מצאה שיטה חדשה לחטוף ילדים מהוריהם בעילת השתייכות לכת

Spread the love

עו"ס שולי גרסון ממשרד הרווחה מצאה שיטה חדשה לחטוף ילדים בעילת "השתייכות לכת".

עו"ס שולי גרסון היא נחש צפע המופקדת על איתור ילדים שהוריהם מואשמים בהשתייכות לכת. שולי גרסון נעזרת במספר זונות משוקמות מעמותת "המרכז הישראלי נגד כתות", רחל ליכטנשטיין ושרונה בן משה, על מנת להעליל עלילות שקר על כל הורה המחפש הארה רוחנית ומצטרף לקבוצות קבליסטיות, קבוצות משיחיות ואפילו קבוצות של יוגה, טבעונות, "אמא אדמה" והוליסטיקה. מייד, הזונות המשוקמות מהמרכז הישראלי נגד כתות מפעילות את קשריהן בתקשורת להעליל סיפורי זוועה על התעללות בילדים שלא הייתה ולא נבראה: מכות ללא רחמים, הרעבת ילדים, מין עם ילדים, מין עם חיות, סוסים, כבשים ונחשים. הסיפורים האלה מודבקים בשיטת העתק הדבק על כל "כת". בין הנפגעים הם חברי הקהילה החרדית לב טהור מקנדה, שיש להם בני משפחה בישראל וכעת הם מעוכבים בצווי עיכוב יציאה מהארץ.
ברגע שנשות המרכז לנפגעי כתות מתייגות קהילה כקבוצה בעלת אמונות לא שגרתיות, או לא מסורתיות, מייד עו"ס שולי גרסון נכנסת לפעולה, מזמינה משטרה ומוציאה את הילדים לפנימיות, מוסדות פסיכיאטריים, אומנה. כך קרה להורים מקהילת לב טהור שהגיעו לביקור בארץ, אשר ילדהם נחטפו, ואי אפשר לשחרר אותם, וגם לא מרשים להם לחזור לקנדה. האזינו לנחש הצפע שולי גרסון מדברת עם אחד ההורים מלב טהור.
מנגנון חטיפת הילדים הזה מגובה ע"י שני ליצנים פסיכיאטרים שהוגדרו ע"י ביהמ"ש המחוזי כשרלטנים, החותמים על חוות דעת שקריות מבלי לראות את הילדים. מדובר בצמד הנוכלים דוד גרין ונתנאל לאור.

ילדים אלו סופגים מכות והשפלות בפנימיות ומוסדות הרווחה שכן השמועה שהם השתייכו לכת סדיסטית כמו לב טהור הופכת אותם בפנימיות לילדים פגומים. ההתעללות בהורים בישראל בחסות משרד הרווחה לא יודעת שובע. כל יום מתגלות שיטות חדשות לחטיפת ילדים.

תמלול הקלטה, בוצע ע"י מעלה ההקלטה:
עו"ס גרסון: אין מה לעשות, אנחנו מבחינתנו אני לדעתי.

שאול: בגלל הקשר שלנו עם לב טהור.

עו"ס גרסון: אני מודה ומתוודה, אני אומרת לכם בכנות, בגלל הקשר שלכם עם "לב טהור" ובגלל העובדה שכל מה שלא נגיד על לב טהור, לא משנה מאיזה כיוון שלא נגיד, לכם יהיה את ההסבר שלכם.

שאול: לא קבלנו שום טענה ספציפית על "לב טהור". תתני לי האשמה ספציפית ולא נתת לי אפילו אחת, שאני יכול לענות עליה, אני מתנגד לזה שנותנים לי האשמות מעורפלות שאי אפשר להתגונן בפניהן, לא משנה אם זה עלי או על הקהילה.

עו"ס גרסון: זה לא נכון, יש טענה של הזנחה.

שאול: תקראי בעיתון לא אני אומר, בויער הביאו כתבת עיתון בה כתוב שטענת ההזנחה אינה מוכחת. אני אומר לך שאין טענה של הזנחה.

עו"ס גרסון: אנחנו נציג את העמדה שלנו ונגיד שאתם מתנגדים.
שאול: לא, לא, לא.
עו"ס גרסון: אתה תציג את העמדה שלך ובית המשפט יכריע בינינו.
ב: זו לא העמדה שלי אני חוזר אין לבית המשפט מה להכריע, אני אומר לכן רק לבדוק את הדברים שלי. קצובשבילי בבקשה בו נתחיל עם הדוגמא הזו ותבדקו אותה שיחת וועידה עם קצובשבילי ועם הסוציאלי של אונטריו ועם משפחת עליאס, ובשיחה יתברר בפשטות שקצובשבילי משקרים כשהם מאשימים את ביתם שהיא נותנת מכות רצח לילדיה.
עו"ס גרסון: אני לא.
ב: תבדקו את זה, אתם מסרבים לבדוק. אני רוצה לשמוע משהו מנומק נגד לב טהור. זה בגלל לב טהור זה נאמר כבר כמה פעמים בדיון הזה, אני לא שמעתי שום דבר מנומק רק התנגדויות מעורפלות, מרביצים שמה וכו'.
עו"ס גרסון: בית המשפט יצטרך להכריע מה עושים. את זה תגיד בבית המשפט שכל מה שאנו אומרים הוא מבחינתך לא נכון.
ב: תני לי טענה ספציפית.
עו"ס גרסון: אני לא מנהלת אתך משא ומתן.
ב: זה לא משא ומתן, תני לי טענה ספציפית על הקהילה. אני יודע מה יהיה. אם יקחו בעקבות הפסיכולוג את ילדי בויער מהם, יש משפחה אחת שלקחה ילדים, המשפחה הזו שלחה מכתב לד"ר גרין והיא מחפשת כל דרך  לתת ראיות שכיוון שהילדים היו בלב טהור אז התעללו בהם.
עו"ס גרסון: אם יתגלה שהקהילה היא קהילה של קדושים וטהורים ובית המשפט יתרשם שכל הדאגה שלנו היא לחינם תלכו לשלום, אף אחד לא קושר פה אף אחד למדינה הזו אם הוא לא רוצה להיות פה, כל עוד אנו לא יודעים והקהילה הזו חשודה כקהילה שפוגעת באנשים וילדים אז אנחנו  שמחים שיש צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל עכשיו הוא גם נאמר דרך בית המשפט.
ב: למעשה נאמר פה יותר מפעם אחת שכל העניין הוא הקשר שלנו עם לב טהור.
עו"ס גרסון: נכון. יהיה בית משפט.
ב: זה המקום לבדוק. מה שבעצם רוצים ורומזים לי פה אם אני מבין נכון, זה אדוני, אם זה בגלל הקשר שלך עם הקהילה, אז אל תהיה בקשר עם הקהילה. רוצים לא רק צו עיכוב יציאה אלא רוצים גם ניתוק הקשר עם הקהילה ולזה אני מתנגד. ומה שאני מתנגד למה שמתנהל במהלך דיון זה וזה חוסר יושר משווע, זה הסירוב לשמוע את מה שיש לי לומר בנושא הקהילה.
עו"ס גרסון: לך לבית משפט.
ב: זה דבר שלא צריך בית משפט.
עו"ס גרסון: אנחנו חושבים אחרת.
ב: זה לא חושבים, אם אפשר לבדוק בחמש דקות משהו ומסרבים לבדוק את זה, אני לא מקבל את זה ורואה את זה כחלק מההתנהגות הלא ישרה כלפי.
עו"ס גרסון: מה שאני אבדוק בחמש דקות לא יספיק.
ב: את תשמעי מהעובדת הסוציאלית באונטריו שקצובשבילי שקרו. אתם משקיעים כ"כ הרבה שעות בנושא הקהילה ולא מוכנים לדון אתי אפילו כמה דקות.
עו"ס גרסון: במקרה שלכם אתם לא מסכנים את ילדיכם מצד זה שאתם חלילה מתעללים בהם אלא שאתם עלולים לסכן אותם מזה שאתם רוצים להוציא אותם למקום שאנחנו חושבים שהוא מסוכן וזה הוויכוח ואתם תספרו לבית המשפט ובית המשפט יקרא את הכל ותביאו עדות ועדים ופרוטוקולים והוא ישקול ויראה. אל תחששי מבית המשפט.
ב: יש לנו את כל הסיבות לחשוש זו אכזריות לא רגילה…אתם אומרים שיש בעיה בקהילה ומסרבים לדון עליה. אתם רוצים שיהיה דיון בבית-משפט שבו יהיה הליך.
עו"ס גרסון: תפנה לאורלי לוי [ראש וועדה לזכויות הילד בכנסת].

ב: אין לי מה לפנות אליה שלחתי להם אימיילים גם הם מסרבים לבדוק. זה המקום לבדוק, לא בית משפט. הבעיה אינה ד"ר גרין הוא אמר לי, תראה כולם מתנגדים משמע שהקב"ה מתנגד. זו אכזריות כלפינו.

עו"ס גרסון: שאול אתה טענת קודם שאנחנו מעליבות אותך בשם כת אני חושבת שגם אתה מעליב אותנו.

ב: בוא נבדוק אני אומר מה התוצאות של הדבר הזה, שהילדים של בויער יגיעו למשפחה ששונאת את הקהילה והיא תחפש בהם כל מום אפשרי כדי להרשיע את הקהילה כמו שנעשה עתה עם ילדיה של חנה העלבראנץ, ואני חושב שאתן מבינות את זה.

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.