השופטת ד"ר דפנה אבניאלי ביהמ"ש מחוזי: להורים גרושים ולא משמורנים זכות לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים – עת"מ (ת"א) 34659-05-14 עמותת הורות משותפת נ' קופת חולים מכבי ואח'

Spread the love

עמותת "הורות משותפת – טובת הילד" עתרה להורות לקופות החולים, לפרסם באתרי האינטרנט שלהן חוזר בנוגע לזכותם של הורים גרושים והורים לא משמורנים, לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים. העתירה נסמכה על סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועל סעיף 6 לחוק חופש המידע.

העמותה פנתה אל שרת הבריאות דאז, יעל גרמן, בבקשה כי משרה יורה לקופות החולים לפעול כך שבמערכת המחשוב שלהן יופיעו שני שדות לרישום פרטי שני ההורים ולא רק הורה אחד וביקשה כי שרת הבריאות תורה לקופות החולים לפרסם חוזר מוסדר ופומבי בנושא זכויות הורים שאינם נשואים והורים גרושים לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים.

לטענת העמותה, כל פניותיה אל קופות החולים לא הביאו לפרסום חוזר מוסדר ופומבי בנושא קבלת המידע הרפואי, למרות שחוק הכשרות המשפטית מחייב את קופות החולים למסור מידע לכל הורה בנפרד ואף לפרסם חוזר הנוגע לאופן קבלתו, ומאחר וקופות החולים לא נענו לפניות העמותה הוגשה עתירה מנהלית זו.

השופטת דפנה אבניאלי ציינה בסעיף 27 לפסק הדין:

"עינינו הרואות, כי קשה, ואף כמעט בלתי אפשרי לאתר את המידע המופיע באתרי האינטרנט של קופות החולים, בנוגע לזכויות ההורים לפי סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית.

הורה המבקש לדעת מהן זכויותיו בנושא, נדרש לערוך חיפוש ארוך ומקיף באתר האינטרנט של כל קופה, על מנת להגיע אל המידע המבוקש.

בכל הקופות (למעט מכבי), הפרסום נעשה על דרך של הפנייה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 28/09, דבר המחייב את ההורה להיכנס לנבכי החוזר כדי ללמוד במה מדובר". 

אבניאלי מציינתשבמהלך הדיון היא הציעה כי קופות החולים יפרסמו באתריהן את הוראת סעיף 18(ב) לחוק כלשונן או במלל דומה כך שבאתרי האינטרנט של כל קופה יכתב בלשון פשוטה: "הורה המבקש לקבל מידע על ילדו הקטין, יודיע בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורה האחר וימסור את הכתובת למשלוח ההודעה"
ב"כ הצדדים הודיעו כי אינם מקבלים את ההצעה והם עומדים על דחיית העתירה בנימוק כי הקופות מילאו חובתן כלפי ההורים באופן הפרסום.
לאור זאת קבעה השופטת כי היא מקבלת את העתירה ופסקה כלהלן:
על קופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר, לאחר שהוגשה הודעה על כך בכתב.

א. הפרסום יעשה על ידי ציטוט סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית, או על ידי הבאת תוכנו במלל דומה, ובלבד שעצם קיומה של הזכות יהיה ברור לקהל המבוטחים. לצד פרסום הזכות, ניתן ליצור לינק לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 28/09 ולחוזרים רלוונטיים נוספים, כדי שכל המעונין יוכל לעיין גם בהם.

 ב. הפרסום יעשה בצורה בולטת באתרי האינטרנט של המשיבות, ולא תוך הבלעה במלל של זכויות אחרות, כפי שהוא נעשה כיום.

 ג. קופות החולים רשאיות לצרף טופס בקשה מיוחד, כדוגמת הטופס של מכבי (מב/1), אותו יתבקש ההורה להוריד מהאינטרנט ולמלא, אם הדבר מקל עליהן.

 ד. בהתאם לאמור בסעיף 18 (ב) לחוק הכשרות, נדרשת הודעה בכתב. לפיכך ייכתב באתר כי על מבקש המידע לשלוח את ההודעה במכתב או במייל, ותצוין כתובת הדואר או כתובת מייל למשלוח ההודעה.

עו"ד אמיר שי, ייצג את עמותת הורות משותפת – טובת הילד.

לקריאת פסק הדין הקליקו בקישור כאן:

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופת חולים מכבי, קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים לאומית – על קופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר, לאחר שהוגשה הודעה על כך בכתב, קובץ pdf

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - שופטת ד"ר דפנה אבניאלי - פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת - טובת הילד נגד קופות החולים
ביהמ"ש מחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – שופטת ד"ר דפנה אבניאלי – פסק דין עת"מ 34659-05-14 עמותת הורות משותפת – טובת הילד נגד קופות החולים

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.