רחל זמל ממונה על פניות הציבור במשרד הרווחה – זלזול ואטימות כלפי הורים המתלוננים על פקידות סעד מחבל יבנה

Spread the love

ההתנשאות והאטימות של עובדת הציבור רחל זמל, מרקיע לשיאים חדשים של זלזול.

מדובר בהורים טובים ומסורים, שפנו למשרד הרווחה מיוזמתם עקב בעיות רגשיות שהתגלו אצל בנם תלמיד מחונן. להורים טענות קשות נגד פקידות סעד מלשכת חבל יבנה. לטענת ההורים, פקידת הסעד במקום לסייע לבנם בקשיים הרגשיים שהתעוררו אצלו, הודיעה להם כי החליטה לשלוח את הילד שלהם לפנימיה של משרד הרווחה.

ההורים ההמומים מהחלטה שערורייתית זו, התנגדו כמובן והתקוממו נוכח האטימות וחוסר ההיגיון מהרחקת בנם מהוריו המסורים. התנהלות פקידות הסעד ממחישה בקיצוניות איך משרתות  נשים בעלות כוח וסמכות את מערך האינטרסים הפטריארכלי.

פקידות סעד (פקידי סעד גברים הם מיעוט) הממליצות על הרחקת תינוקות וילדים מהוריהם והשמתם הכפויה במסגרות שופטות וטיפוליות לכאורה המשמשות כחותמת גומי להמלצותיהן של הפקידות, מזינות את תעשיית מוסדות הרווחה, ההולכת ומתעצמת על גב הורים מוחלשים וילדיהם.

מכתביה של רחל זמל אל ההורים, הינם אלימים, משתלחים, מזלזלים וחמור מכל – לא נותנים מענה טיפולי לפנייה הכתובה. רבות דובר על השימוש בכלים הבירוקרטים של הרווחה כנגד האזרחים.

מובא בפניכם מכתבו של האב לרחל זמל, כפי שנשלח במייל לבעלת האתר. לא נגענו.

לכבוד

הגב' רחל זמל

הממונה על פניות הציבור

תגידי, את צוחקת עלינו? איזו מן התייחסות זו של מנהלת מחוז?

שלחת לי 4 מיילים וכולם זהים ורק נשלחו בתאריכים שונים.

מדובר במיילים לקונים ואנמיים ואין בהם כל התייחסות לטענות שהופנו כנגד התנהלות בריונית של עו"ס חבל יבנה.

תוכנם של המיילים: "טרם פתחתם תיק באשדוד, ומפנה אותנו למספר טלפון בלשכה ספציפית באשדוד".

כבר העברתי לכם את המייל מעובד סוציאלי באשדוד, אשר כותב מפורשות שפתחנו תיק ושהוא פנה ללשכת הרווחה בחבל יבנה עם הטפסים הדרושים,

וכמו כן שלחתי הקלטה שבה נשמע שעו"ס לשכת רווחה חבל יבנה מסרבים להעביר לידיו את התיק.

ובכלל, מדוע מרינה שדה מפנה אותנו ללשכה שאיננה תואמת את כתובתנו?

האם טרם שליחת 4 המכתבים, מרינה שדה בדקה עם עו"ס אשדוד את טענתנו שפתחנו תיק רווחה באשדוד, ועו"ס חבל יבנה מסרבים להעברת התיק ?!

אבל לא בשביל זה פנינו אלייך !

פנינו על מנת שתבדקי את שלל הטענות שהביאונו למצב הזה, שבגללם הוועדה החליטה להעביר את התיק לאשדוד.

ביקשנו שתבדקי את העובדה שבמשך שנה וחצי עובדי הרווחה בחבל יבנה, לא הגישו לנו שום סיוע.

ההיפך!!!

הם התעללו בנו ובבננו.

טרטרו ותיחקרו, זימנו ואיימו ושוב זימנו ושוב איימו ושוב ושוב מילאו טפסים, ביקרו בביתנו בלי סוף, ביקרו בבית הספר בלי סוף, השפילו אותנו.

זימנו את כל היועצים והעו"סים בבית הספר לוועדות, גררו אותנו לוועדת החלטה, גררו אותנו למשטרה, גררו אותנו לבית משפט, סגרו בפני ילדנו את בית הספר האזורי.

דחקו בנו לערוך אבחון ולשלוח את בננו שהוא תלמיד מצטיין ומחונן לפנימייה של הרווחה, תוך שהכול מלווה בשקרים, שקרים ועוד שקרים. 

יותר מהכול מעשיהם, הם שהכשילו והקשו עלינו ועל ילדנו. עד כמה הם סיכנו אותנו. בסכ"ה חטאנו שביקשנו סיוע בטיפול רגשי!!!!!!!!!

עד כמה רווח לנו שקיבלנו תגובה ראשונה מכם שאנו יכולים להעביר את התיק מחבל יבנה לאשדוד ושהם יותר לא יכולים לפנות אלנו.

אך לשווא אנו פונים אלייך. את בסך הכול מעבירה אלנו את תשובת מרינה שדה ושות'.

את לא שומעת לא רואה ולא מדברת.

אך האחריות למעשיהם ומחדליהם של עו"סים אחרים תמשיך להיות שלך ושל כל עובדי הרווחה שלא שומעים, לא רואים, ולא מדברים.

ש.פ.

להלן תשובתה הלקונית של רחל זמל פניות הציבור של משרד הרווחה, שאינה מתייחסת כלל לתלונות החמורות שהגיש האב נגד לשכת רווחה חבל יבנה:

From: רחל זמל [mailto:RachelZ@molsa.gov.il]
Sent: Thursday, November 20, 2014 3:56 PM
To: P. S.
Cc: שרה אפלבוים; מרינה שדה
Subject: פנייתו של מר פ. מיום – ס"פ- 10.11.14
לכבוד

מר ש. פ.

במענה למכתבך  מיום 10.11.14

להלן התייחסותי:

 מצ"ב העתקי התכתבויות שהועברו אליך

בתאריכים:  17.7.14 , 23.7.14,  27.7.14,  4.8.14  

טענותיך נבדקו ומצאנו כי המחלקה לשירותים חברתיים  בחבל יבנה פעלה בהתאם

לנהלים וללא דופי.

מאחר ותלונתך נבדקה גם על ידי מבקר המדינה מוצע כי תמתין לממצאי בדיקתם.

מבחינת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, פנייתך נבדקה עד תום ואין לנו דבר מה להוסיף.

 בברכה,

רחל זמל

הממונה על פניות הציבור

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

טל': 02-6752518

פקס': 02-6752803

האבא משיב שוב פעם לרחל זמל, למרות מלחמת ההתשה הבירוקרטית שהיא נוקטת נגדו:

לכבוד

רחל זמל

הממונה על פניות הציבור

 קבלתי את תשובתך לפנייתי, ויש לנו מספר השגות.

א. ציינת שקיבלתי 5 מכתבים מגב' מרינה שדה סגנית מנהלת המחוז בתאריכים  28/8 6/8 4/8 27/7 17/7. לא ידוע לנו על מכתבים כל שהם מגב' מרינה שדה שענו לפניותינו. אבקש שתשלחי לנו העתק מהם.

ב. גם אילו נענינו במכתבים, ואנו קובלים בפנייך, אנו מצפים לבדיקת הטענות ומתן טיפול ומענה לתלונות המועלות, ולא הסתפקות ב-נשלחו אליך מכתבים בתאריכים……שאם לא כן, מדוע קיים ממונה על פניות הציבור?!

ג. מדוע כתבת "שניתנה הסכמה לפנים משורת הדין להעברת הטיפול לאשדוד על סמך דיווח ממך כי הנך מתגורר באשדוד"? אם אני מתגורר באשדוד, מדוע ההסכמה לפנים משורת הדין?! זו זכותי המלאה והסמכות נתונה לעירית אשדוד.

ד. מדוע אורלי אהרוני מנהלת המחלקה בחבל יבנה, כתבה מכתב התנגדות להעברת התיק לאשדוד? ומדוע מכתבה רצוף שקרים?

ה. תשובתך באה לאחר חודשים רבים של פניות מבוססות אשר נשלחו אלייך ולא זכו למענה ולטיפול ראוי, ורק מאחר שהמיילים נשלחים ברשימת תפוצה הגבת לראשונה, ותשובתך מטוייחת בהתאם.

לסיכום את כותבת: "עובדות הרווחה במועצה אזורית חבל יבנה טיפלו במשפחתך בעניינות ובמסירות, ואף בית המשפט אישר את המלצותיהם הטיפוליות של עובדות הרווחה תוך קבלת עמדותיהן".

עשית  copy- paste לתשובה שקיבלת מעובדות הרווחה בחבל יבנה, ללא בדיקה מעמיקה וללא התייחסות לשלל הטענות המבוססות ומוקלטות אשר נשלחו אלייך.

שלחת תשובה לקונית סטנדרטית כמו יתר עובדי הרווחה ולא כמי שממונה על פניות הציבור במשרד הרווחה. תפקידך לסייע לאזרחים ולא להיות שופר לפקידות הסעד. את פועלת במהופך מתפקידך וחוטאת לתפקידך.

תעברי על מכתביי ותבדקי את הטענות אחת לאחת, תסיקי מסקנות ולא תשמשי כעלה תענה לפשעים שעושים עובדי הרווחה.

האחריות למעשיהם רובצת על כתפייך!

משפ' פ.

קישורים:

אורלי אהרוני מנהלת מחלקת רווחה חבל יבנה "אנו לא שומרים פרוטוקולים של ועדת החלטה"

לשכת רווחה עפולה מנהלת מסע הכפשות פגיעה בפרטיות ופרסום לשון הרע כנגד משפחה אשר כל אשמתם שפנו לקבל עזרה מהרווחה

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.