מכון שקד לפסיכולוגיה מרחובות ובאר שבע – התנהלות עזת פנים ומחוצפת כלפי אמא

Spread the love

מכון שקד לפסיכולוגיה מרחובות ובאר שבע – התנהלות עזת פנים ומחוצפת כלפי אמא

הפסיכולוגיות ענת  שמואלי וסיון צמח מנהלות במכון שקד כתבו מכתב לבית משפט לענייני משפחה נגד האמא לורי שם טוב בחוסר סמכות מוחלט. מכון שקד אינו ראוי לבצע אבחון לילדיה של האמא בשל ליקויים שהתגלו בפעילותו בעבר בשורה של מקרים. מכון שקד התבקש על ידי פקידות הסעד לבצע אבחון לילדי הח"מ, למרות שסמכויות פקידות הסעד פגו ביום 13.11.13.

מנהלות מכון שקד גיבשו דעה שלילית מוקדמת נגד האם, ועל כן ברי כי אין לסמוך על כך שיגישו חוות דעת נטולת פניות. האמא עתרה לבית משפט עליון בבקשה להדיח את העובדות הסוציאליות ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ מתיק המשפחה שלה. בית המשפט הורה לצדדים להשיב לעתירה ודיון טרם התקיים (בג"ץ 125/14 לורי שם טוב ואח' נגד שר הרווחה, משרד העבודה והרווחה, ניבה מילנר עו"ס מחוזית לסדרי דין, סימונה שטיינמץ עו"ס ראשית לענין סדרי דין ואח').

סיון צמח וענת שמואלי פסיכולוגיות מכון שקד כותבות הכפשות ודברי בלע נגד אמא שמעולם לא פגשו ולא ראו בחוסר סמכות בתיק משפחה חסוי בניגוד לסעיף 68 א' לחוק בתי המשפט
סיון צמח וענת שמואלי פסיכולוגיות מכון שקד כותבות הכפשות ודברי בלע נגד אמא שמעולם לא פגשו ולא ראו בחוסר סמכות בתיק משפחה חסוי בניגוד לסעיף 68 א' לחוק בתי המשפט

האמא דוחה בשאט נפש את התנהלותן עזת הפנים והמחוצפת, המבזה והראויה לכל גנאי של הפסיכולוגיות המנהלות את מכון שקד, הן כלפיה והן כלפי בית המשפט. בעצם הגשת מכתבן הן פעלו בלא סמכות, ומסרו הודעה בכתב ובה קביעות חמורות כלפי הח"מ, וזאת עוד בטרם פגשו או הכירו אותה. במכתבן פעלו סיון צמח וענת שמואלי בחוסר סמכות, שכן: סמכויות פקידות הסעד פקעו ביום 13.11.13, ולכן אין כל תוקף להזמנתן עתה על ידי פקידות הסעד לערוך אבחון וליתן חוות דעת.

יתרה מכך: הפסיכולוגיות הנ"ל מבקשות מבית המשפט חסינות, ומראש, מפני כל תביעה ו/או דרישה – משל אינן כפופות לחוקי המדינה ולכללי האתיקה הבסיסיים המחייבים, ומשל אין להן שום אחריות מקצועית באשר לתוצאות מעשיהן.

היכן נשמע כדבר הזה – מכון המחייב את בית המשפט למנות אותו לערוך אבחון לקטינים, מבלי שהתקיים דיון ועוד בטרם ניתנה אפשרות לצדדים לבחור מכון שיערוך את האבחון מתוך רשימת מומחים שיוצגו בפני בית המשפט? בכל הכבוד, נראה שהפסיכולוגיות הנ"ל אינן מפנימות כי מדובר בקטינים הראויים להגנה גם מפני בעלי מקצוע שרלטנים שחורצים דין בטרם ערכו בדיקה.

מיותר לציין, כי האמא מתנגדת נחרצות לביצוע אבחונים לילדיה במכון שקד. האמא מתריעה כי תכניתן של העובדות הסוציאליות היא "לתפור תיק" למבקשת באמצעות מאבחנים שרלטנים, שמקבלים את התשלום ממשרד הרווחה, ומוכנים לכתוב את מה שפקידות הסעד יגידו להם.

ואכן, נראה כי הפסיכולוגיות-המנהלות של מכון שקד כבר מספקות את "שנדרש" מהן, וזאת עוד בטרם פגשו את האמא לורי שם טוב ולו לרגע אחד ובטרם ערכו אבחון לילדיה. לראיה: כבר במכתבן הן מציגות את האמא באופן שלילי, ומבקשות את הגנת בית המשפט, כאילו אין מדובר באם הקטינים הפועלת באופן לגיטימי כדי להגן על ילדיה.

האמא חוששת ומתריעה, כי הפסיכולוגיות הנ"ל נבחרו על-ידי עו"ס ניבה מילנר כדי להכשיר את מעשיהן ומחדליהן של העובדות הסוציאליות מטעם משרד הרווחה, שעיוולו כלפיה וילדיה, וגרמו לשלילת זכויותיה כאם. מחמת זאת, נמנעה מהאמא האפשרות להיפגש עם בנה-אורם במשך כחמש שנים, ועם בנה אריאל נפגשת היא רק פעם בשבוע לזמן קצר מאוד.

האמא מדגישה, כי ילדיה עברו אבחונים שונים ע"י מומחי בית המשפט, כשהאחרון משנת 2012 אצל דר' סוזנה אברון ממכון מיפל, בו קבעה המומחית כי על הילדים לקבל טיפול פסיכולוגי, המלצות שקיבלו תוקף פסק דין. ואולם, משרד הרווחה לא ציית להחלטות אלה של בית המשפט.

כאן המקום לציין, כי בית המשפט הורה על ביצוע "האבחון" בחודש ספטמבר 2013 לאלתר. ואולם, מאז חלפה כחצי שנה והאבחון לא התבצע עד כה.

סמכויות פקידות הסעד ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ פגו ביום 13/11/13. פקידות הסעד לא פנו לבית המשפט לחידוש סמכויותיהן. בית המשפט לא קיים דיון למתן סמכויות לפקידות הסעד, ולכן ברור כי מכון שרד ו/או העובדות הסוציאליות אינן מורשות לפעול ו/או לאבחן את ילדי האמא.

האמא הגישה ביום 06.01.14 עתירה למתן צו על תנאי בג"ץ 125/14 לורי שם טוב ואח' נגד שר הרווחה, משרד העבודה והרווחה, ניבה מילנר עו"ס מחוזית לסדרי דין, סימונה שטיינמץ עו"ס ראשית לענין סדרי דין ואח'. בעתירה התבקש בית המשפט להדיח את פקידות הסעד ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ מלטפל בתיק משפחתה. בית המשפט הורה על מתן תגובות הצדדים. טרם התקיים דיון והעתירה תלויה ועומדת.

משכך, פקידות הסעד פועלות ללא סמכות ומנסות לבצע מחטף טרם קיום דיון בהליך תלוי ועומד בערכאה גבוהה על-מנת לשבש הליכי משפט.

ויודגש, האמא אינה מתכוונת לחתום על שום מסמך למכון, במיוחד כאשר נראה כי מכתבן נועד להטיל בה דופי ו"לשפוך את דמה", ומראש, ולהלבין פניה ולהשפילה באמצעות מסירת מידע כוזב ופוגעני שאינו אמת. כל זאת כשהאמא זועקת כאם ופועלת בכל מאודה ומרצה כדי להשיב את ילדיה שנגזלו ממנו באופן בלתי תקין ובלא צורך.

כך לדוגמא, המכון כתב:

"נוכחנו לדעת כי אנשי מקצוע שונים שפעלו בתיק הוכפשו ע"י האם או צולמו והוקלטו באופנים שפגעו בכבודם…". 

המכון גיבש עמדה שלילית ועוינת נגד האמא, ולא יוכל לפעול בצורה נקיה וחפה ממשוא פנים כלפיה.
די בעיון קל בכדי להיווכח כי שלל הטענות הכוזבות (והמוכחשות מכל וכל) הנזכרות במכתב המכון רובן ככולן ספקולטיביות, אשר נשאבו מפרי דמיונן של הפסיכולוגיות בניסיון נואש לביים "רקע עובדתי" מתאים, כדי לזרות חול בעיני בית המשפט בחוות דעת תפורה מראש, במטרה להתאים אותה "לתסריט" אותו הגו פקידות הסעד. ובמה דברים אמורים?
המכון כתב:

"קיבלנו מכתב מב"כ של האם ממנו משתמעת נימה של איום (מצ"ב)".

במכתב מתבקש המכון לבצע אבחונים ללא משוא פנים. הא-ותו-לא. המכון רואה צל כהרים.

והנה לנו הוכחה נוספת אודות חוסר יושרה של המכון (בלשון המעטה) כמו גם, הוכחה ניצחת על רצונן של הפסיכולוגיות לתפור תיק לאמא לורי שם טוב ולהמשיך את הקו אותו טוו פקידות הסעד: המשך ניתוקה של האמא מילדיה.

סוף דבר

לא יעלה על הדעת שמכון שאינו צד בהליך בתיק משפחה חסוי!!!!, לא ביקש היתר מבימ"ש להגשת מכתב לתיק חסוי, וגם לא קיבל היתר להגיש מסמך לתיק תמ"ש חסוי, "יציע" את עצמו "כמומחה" וידרוש מינוי וחסינות, וזאת בטרם בוצע הליך חוקי ומסודר שיאפשר בחירת מומחה מתוך רשימת מומחים המקובלת על בית המשפט.
יודגש שוב: הפסיכולוגיות-המנהלות של מכון שקד מעולם לא פגשו את האמא לורי שם טוב, לא שוחחו עימה, ולמרות זאת כתבו דברי בלע נגדה, גיבשו דעה מוקדמת נגדה, ופעלו כדי לשלול ולרמוס את זכויותיה כאילו לית דין ולית דיין.

המשך יבוא.

קישורים:

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.