מאיר כהן שר הרווחה מסרב להוציא את דוח 'ועדת סילמן' – מחכה שהורה "יפגע" בילד שלו כדי להצדיק את השקרים שנכתבו מראש

Spread the love

מאיר כהן שר הרווחה מסרב להוציא את דוח 'ועדת סילמן' – מחכה שהורה "יפגע" בילד שלו כדי להצדיק את השקרים שנכתבו מראש

בחודש יולי 2013 הצהיר מאיר כהן שר הרווחה "מדיניות הוצאת ילדים מבתיהם צריכה להשתנות". באותו מעמד של מסירת הצהרה זו מסר, כי הוא מקים ועדה ו- "בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן, והיא אמורה להגיש את המלצותיה בתוך 60 יום".

אלא שהצהרות לחוד ומציאות בנפרד.

לפנינו שר רווחה בלתי אמין המוסר הצהרות מן הפה לחוץ אשר כל תכליתן השהייה ודחייה של הפרסומים השליליים על פשעי משרדו, הנוהגים לסחור בילדים. כך למשל, במקרה של האמא אורה מור יוסף, אשה נכה שהביאה תינוקת באמצעות אם פונדקאית, מאיר כהן הפעיל נגדה את אורנה הירשפלד פקידת סעד לחוק אימוץ, שחטפה את התינוקת שלה מבית החולים מיד לאחר היוולדה ע"י הפונדקאית, ומאז ועד היום האמא לא יודעת מה עלה בגורלה, ואילו בפרשת התינוקות שנולדו בהליכי אימוץ אצל הורים בני אותו מין לרוב זוגות הומואים בתאילנד, מדינת ישראל סייעה בידם להביא את התינוקות ארצה, בלא שננקטו נגדם סנקציות לגבי הליך הפונדקאות. התנהלות שר הרווחה במקרים הזהים מראה, כי במקום בו יש יח"צנות ואנשי תקשורת מעורבים מתוך קהילת הלהט"ב, מאיר כהן מרכין ראשו ומאפשר את הליכי האימוץ, ואילו במקרה בו מדובר באישה מדרום הארץ, מהשכבה החלשה של החברה הישראלית, מאיר כהן הפגין שרירים נגדה וסירב לאפשר לה לגדל את בתה התינוקת.

בכתבת תחקיר זהירות פקידי סעד שפורסמה בחודש דצמבר 2013, הצהיר כהן, שוב, כי מסקנות 'ועדת סילמן', יפורסמו בימים הקרובים, אלא שמסקנות אלו לא יצאו ולא באו לידיעת הציבור.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NIprfyDhnCI]

במסגרת ועדת סילמן גילה מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן, כי אין ולו נימוק אחד ראוי, אשר יש בו כדי לסתור את טיעוניהם של ההורים שילדיהם נלקחו שלא כדין, ובבחינת קל וחומר, ברמת הוודאות שהילדים הוצאו שלא לצורך מבתיהם. נהפוך הוא: שר הרווחה ומנכ"ל משרדו גילו בעקבות אותה ועדה, כי לעובדים הסוציאליים אין הגנה, וכי הלכה למעשה, מודים העובדים הסוציאליים בכל הטענות של ההורים המפורטים בתביעות ההורים להשבת ילדיהם אליהם, וכלל אינם כופרים בהם:

כך, האמא ש' צ' (השם שמור במערכת, תיק נוער עדיין פעיל) עלו הפרטים הבאים: "פניתי לרווחה לקבל עזרה ברישום הילד לגן – משרד הרווחה חטף את בני". העובדים הסוציאליים אינם כופרים בעובדות הנטענות, וכל שהם טוענים כיום, כי לא ניתן לנהל דיון הוכחות בעניינה של האם, ולכן זה מצדיק את המשך הישארות בנה הקטן במשפחת אומנה. האמא ללא רבב, מנהלת מאבק משפטי מורכב שטרם הסתיים.

כך, האמא ר' ח' (השם שמור במערכת, תיק נוער עדיין פעיל) עלו הפרטים הבאים: "הסיפור שלי עם משרד הרווחה החל לפני 6 שנים, כשדרשו ממני לתת לבני הבכור ריטלין וסירבתי. משרד הרווחה לקח ממני את בני הקטן והעביר אותו למשפחת אומנה חסויה".  העובדים הסוציאליים אינם כופרים בעובדות הנטענות, וכל שהם טוענים כיום, הילד התרגל למשפחת האומנה וכל ניתוק ממנה יגרום לערעור במצבו הנפשי, ולכן זה מצדיק את המשך הישארות בנה הקטן במשפחת אומנה. האמא ללא רבב, מנהלת מאבק משפטי מורכב שטרם הסתיים.

כך, במקרה של כותבת שורות אלו עלו הפרטים הבאים: "פקידת הסעד סימונה שטיינמץ, הנוקמת באמא דרך ילדיה, עקב פרסומי האם נגד פשעי משרד הרווחה המוציאים ילדים בכפיה מהורים נורמטיביים. האמא חושפת את מחדלי רשויות הרווחה וידם הקלה על ההדק בסחר בילדים ושליחתם למוסדות הרווחה שלא לצורך". העובדים הסוציאליים אינם כופרים בעובדות הנטענות, וכל שהם טוענים כיום, לא ניתן לך לראות את בנך עד הגיעו לגיל 18 שנים עקב הפרסומים שלך נגד עבודתנו. כותבת שורות אלו מנהלת מאבק משפטי שטרם הסתיים, וביום 6.1.14 הגישה עתירה לבג"ץ 125/14. טרם התקיים דיון בעתירה.

בפועל, כל טוענות משרד הרווחה מסתכמות לכדי טענה בדבר "אי שיתוף פעולה" עם העובדים הסוציאליים (שנראה להלן, כי הטענה נעדרת בסיס), ובדבר "חוסר מסוגלות הורית", שניכר כי דבק דווקא בהתנהלות העובדים הסוציאליים – עת נמנעים הם מלהשיב את הילדים החטופים להוריהם – ללא כל נימוק או הסבר להתנהלותם האמורה.

כידוע, הלכה מושרשת וידועה היא, כי לקיחת ילדים ממשמורת הוריהם תיעשה רק במקרים קיצוניים וחריגים – וכבר על פני הדברים ברור, שלקיחת הילדים ממשמורת ההורים המוזכרים לעיל אינם המקרים שבפנינו.

ובמה דברים אמורים?

אין עוררין, כי מקצת מהדוגמאות המוזכרות לעיל הינן אמהות טובות וכשירות לגדל את ילדיהן. אין עוררין, כי לאמהות אלו קיימת מסוגלות הורית ללא רבב. מיד יאמר, כי מחומר הראיות המצוי בפני שר הרווחה ויוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה, לרבות עדויות, לא יכולה להתקבל מסקנה אחרת מלבד המסקנה, כי היה כשל חמור בלקיחת הילדים מהאימהות הללו. ויודגש: פרט לרצונן הנמשך של העובדות הסוציאליות במשך השנים למרר את חייהם של האמהות ובני משפחתן, לא עומד מאחורי ההתנגדות להשיב להן את הילדים דבר וחצי דבר, הן בפן העובדתי והן בפן המשפטי. יתרה מכך, שר הרווחה "שוכח" כי הילדים יצאו מרחמן של האמהות, וכי הזכות להורות הינה טאבו בעניין זה.

ועדת סילמן מנסה להתיש את ההורים, תוך שימוש לרעה בפקטור הזמן ובהליכי משפט, כשהשופט משמש בכל המקרים, ללא יוצא מן הכלל, כחותמת גומי לכל דבר ועניין של תסקירי העו"ס, למנוע מהאמהות מתוך מניעים זרים ופסולים, מתוך תאוות בצע וחמדנות לשמה ומתוך כוונה לסכל את רצונן של האמהות לגדל את ילדיהן.

ברי, כי אין באי שביעות רצונן של העובדות הסוציאליות כדי לשלול את המסוגלות ההורית ללא רבב של האמהות, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוות הדעת בהן אוחזות האמהות. ודוק, אין עסקינן בתיקי "נזקקות" המעוררים שאלות אמיתיות לגבי כשירות האמהות. עסקינן במסע נקמה מתמשך ומבחיל ממש מצד שירותי הרווחה, אשר למרבה הצער לא מכבדים את החלטות בית משפט ולא מכבדים את אותן אמהות הדורשות לקבל בחזרה את ילדיהן שנגזלו מהן בעוולה חמורה.

כפי שתוכלו לראות בקישורים להלן, מעבר לעובדה כי אין למאיר כהן כל עילה לעכב את הוצאת דוח סילמן, הוא פשוט חושש להפיץ את הפרחת הכזבים שלו, אשר בכל מקרה אינם רלבנטיים. ויודגש, מאיר כהן מסר באינספור 'אירועים' בתקשורת על כוונתו להפיץ את דוח ועדת סילמן והדחייה של הוצאת הדוח נועדה לייצר יש מאין.

סוף דבר

במצב דברים זה אין זה מפתיע, כי מן המועד בו פורסם התחקיר זהירות פקידי סעד ועד לרגע זה, מאיר כהן "מזגזג" ללא הפסקה, מנסה לדחות את הקץ בהוצאת הדוח המפוברק, תוך שהוא מעלה טענות וזונח אותן כלאחר יד בלי להניד עפעף, מרחיב / משנה חזית באופן אסור והנוגד את הוראות הדין והחיסיון של הדלתיים הסגורות והכל ללא שמץ של בושה או מצפון כלפי האמהות המודרות מילדיהן ללא סיבה.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VT2RnqXpYXA]

קישורים:

  • מאיר כהן שר הרווחה: "מדיניות הוצאת ילדים מבתיהם צריכה להשתנות"– מאות ילדים נלקחים מדי שנה מחזקת הוריהם בהוראת רשויות הרווחה, פעמים רבות בצדק – לטובת הילד, אבל נוכח תלונות הורים רבים, הקים שר הרווחה מאיר כהן ועדה שתבחן את המדיניות בענין זה. ההורים התלוננו שילדיהם נלקחו מהם בלי שניתנה להם אפשרות להתגונן מול המערכת. השר […]
  • יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, עדיף שתתפטר – המאמר יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, עדיף שתתפטר , חלי בוזחיש ששון , יולי 2013 – העובדת הסוציאלית חלי בוזחיש ששון קוראת בפייסבוק לחבריה העובדים הסוציאליים לדרוש את פיטורי מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן. במשרד שתפקידו לפעול למיגור העוני ולפריסת רשת ביטחון סוציאלי אין מקום לאדם שמפגין חוסר ידע בסיסי בבעיית הרעב, כפי שהפגין בראיון איתו בדה-מרקר …
  • יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה צריך ללכת הביתה – המאמר יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה, העניים אינם אשמים , עבודה שחורה , יולי 2013 , אבי דבוש – אבי דבוש מבקש להזכיר למנכ"ל החדש של משרד הרווחה יוסי סילמן, שמדינת ישראל היא שיאנית העובדים העניים, ולפי התקציב הממשמש ובא, המגמה הזאת רק תחמיר…
  • יוסי סילמן – מנותק מהמציאות החברתית בישראל – המאמר "כנראה שלהיות ראש מטה ביש עתיד לא מכשיר לניהול משרד הרווחה" , מאת: ליאור דטל, טלי חרותי-סובר , 28.07.2013 , TheMarker -כך הגיב ח"כ אילן גילאון לראיון שהעניק מנכ"ל משרד הרווחה (יוסי סילמן) ל-TheMarker ובו אמר כי "יש אולי ילדים רעבים, אבל לא מתים מרעב" ■ הפורום למלחמה בעוני: "שיחשוב איך החלטותיו משפיעות על מי שנזקק לשירותי המשרד…
  • עצומה – דורשים/ות את פיטוריו של יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה – פורסם בתאריך: 28/07/2013 באתר עצומה – ימים אלה הם ימי אבל במדינת ישראל ימים שבהם הולך לעבור בכנסת ישראל תקציב כלכלי שימוטט את רובנו ויגזור עוני על אלפי משפחות! מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן מתבטא באכזריות וללא כל רסן "אתם יכולים לצטט אותי", אומר יוסי סילמן, המנכ"ל החדש של משרד הרווחה. "במדינת ישראל לא מתים מרעב. יש רעבים, יש אולי ילדים רעבים, אבל לא מתים מרעב…
  • הרכב שופטי בימ"ש עליון החזירו את התינוק האתיופי המאומץ למשפחתו הביולוגית – הקץ לסאגת התעללות משרד הרווחה במשפחה במשך 3 שנים – אביבה, שם בדוי, תזכה לגדל את אחיינה, לאחר שהרכב שופטים בית משפט עליון (ארבל, עמית, הנדל), הפך את החלטת בימ"ש מחוזי (שופטת ורדה פלאוט) ופסק כי טובתו של הילד לגדול אצל משפחתו הביולוגית ואין חולק על כך, כי אמו היא אמא חמה, אוהבת ומחבקת. אביבה (דודתו של הקטין), קצינה מוערכת בצה"ל, בעלת מסוגלות הורית ללא רבב, נאבקה במשך 3 שנים לגדל את אחיינה, לאחר שאחותה החולה לא יכלה לטפל בו, ומשרד הרווחה התעקש לשלוח את אחיינה ללא שום הצדקה לאימוץ סגור במשפחה זרה (לבנה), במקום לתת לדודתו לגדל אותו, כשלאביבה היכולת והאמצעים הטובים ביותר לגדל את אחיינה. היום הוסר צו איסור פרסום על פסק הדין בתיק בע"מ 4486/13. מפסק הדין עולה, כי משרד הרווחה הכשיל את דודתו של הקטין לגדל את אחיינה במשפחתו הביולוגית, ובחר מטעמים הזרים לטובתו של הקטין, למסור את התינוק לאימוץ אצל משפחה לבנה משיקולי סחר בילדים. השופטת ארבל מתחה ביקורת חריפה ביותר נגד התנהלות פקידת הסעד בהעברת הקטין לאימוץ, בלא שבדקה את האופציה להשארת הקטין אצל בני המשפחה, שלהם העדיפות הראשונה לאמץ את הקטין…
  • התערבות רשויות הסעד בכפר יונה האיצה את רצח 3 הילדים בידי אביהם – רשויות הרווחה בכפר יונה, איימו על האמא לילך שם טוב, כי אם לא תתן את ילדיה ללינה אצל אביהם, איתי בן דרור  – יקחו לה את הילדים. כשל ענק של רשויות הסעד במדינת ישראל, אשר לא השכילו לאתר את מסוכנותו של איתי בן דרור מנתניה שרצח את שלושת ילדיו באכזריות ובדם קר. אף אחד במשרד הרווחה לא יתן את הדין על כך. רשויות הרווחה איימו על האם לילך שם טוב, שאם לא תאפשר לאב משמורת משותפת על ילדיו, הם יחטפו ממנה את ילדיה, והאם נאלצה תחת איומים של רשויות הרווחה להסכים למשמורת משותפת של הרוצח על ילדיו. קרוביה של האם הטיחו האשמות קשות בשירותי הרווחה, שלטענתם נחלו כישלון חרוץ:..
  • שר הרווחה מאיר כהן – שקרים וטיוחים לסחר בילדים – רשת ב' – אוגוסט 2013 – שר הרווחה מאיר כהן בראיון מטייח כמויות ומספרים של ילדים המוצאים מביתם לפנימיות הרווחה וטוען כי מדובר בכ- 10,000 ילדים בפנימיות בעוד יש כ- 40,000. מאיר כהן מטייח ומציג תמונה ורודה של מצבם בפנימיות בעוד יש ילדים החווים התעללות קשה בפנימיות המופרטות ובמשפחות אומנה של משרד הרווחה. שר הרווחה מאיר כהן מטייח וטוען כי […]
  • סימונה שטיינמץ ממשרד הרווחה מסרבת להשיב ילדים לאמם לאחר שהאם חשפה את פשעיה – סימונה שטיינמץ ממשרד הרווחה מסרבת להשיב ילדים לאמם לאחר שהאם חשפה את פשעיה ילדים בני ערובה בידי עו"ס סימונה שטיינמץ 4.5 שנים בפגישה שנערכה ביום 3.7.13 בין האמא לורי שם טוב עם יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה ופק"ס סימונה שטיינמץ, הודיעה שטיינמץ, כי לא תשיב לאמא את ילדיה החטופים, מאחר והאמא מפרסמת נגדה במדיה ממוחשבת. […]

ולריה מאממת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.