משרד החקלאות המית תרנגולות מחשש שהם נגועים בשפעת העופות ביהמ"ש דחה את תביעת החברה לשיפוי ת"א 65556-12-19

משרד החקלאות המית תרנגולות מחשש שהם נגועים בשפעת העופות ביהמ"ש דחה את תביעת החברה לשיפוי ת"א 65556-12-19
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביצע טבח בתרנגולות של חב' איכותית בע"מ - ביהמ"ש סירב לשפות את החברה
Spread the love

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביצע טבח בתרנגולות של חב' איכותית בע"מ, בטענה שהתרנגולות חשודים כנגועים במחלת שפעת העופות. התרנגולות המסכנות, היו מוצאות את מותן בכל מקרה, מאחר וחב' איכותית בע"מ, ייעדה אותן להטלת ביצים, רביה ואח"כ שחיטה.

חב' איכותית בע"מ תבעה את משרד החקלאות וביקשה כי ישפה אותה בסך 220,211 ש"ח, לאחר ששופתה על ידי משרד החקלאות בסך 36,240 ש"ח, שוויים של העופות שהומתו. השופט רונן פלג, דחה את תביעת חב' איכותית בע"מ, מאחר וזו לא טענה לאחריות נזיקית של משרד החקלאות לנזקיה של התובעת.

התרנגולות המסכנות, היו מוצאות את מותן בכל מקרה, מאחר וחב' איכותית בע"מ, ייעדה אותן להטלת ביצים, רביה ואח"כ שחיטה
התרנגולות המסכנות, היו מוצאות את מותן בכל מקרה, מאחר וחב' איכותית בע"מ, ייעדה אותן להטלת ביצים, רביה ואח"כ שחיטה

 

65556-12-19
salome

salome