השופט העבריין אורן אליעז חיטט בסלולרי של עו"ד שלא נכח באולם וביצע עבירה פלילית של הפרת פרטיות והנתל"ש אורי שהם המליץ לא להעמידו לדין

השופט העבריין אורן אליעז חיטט בסלולרי של עו"ד שלא נכח באולם וביצע עבירה פלילית של הפרת פרטיות והנתל"ש אורי שהם המליץ לא להעמידו לדין
השופט אורן אליעז התנהלות חריגה ובעייתית חיטט בטלפון נייד של עורך דין שיצא לרגע מהאולם
Spread the love

לשופט המשפחה אורן אליעז, אין שום פסק דין מעניין או החלטה מעניינת מהסיבה הפשוטה שהשופט הזה לא מפרסם שום דבר. רוב ההחלטות שלו הן בפתקית וכתוב בהן לתגובה בעוד 30 יום או לתגובה בעוד 45 יום. השופט עצלן ועושה כל מה שהוא יכול לדחות דיונים או לא לקיים אותם.

לאחרונה דיווח אורי שהם שהרבני הנתל"ש על תקרית מביכה ביותר באולמו של השופט העבריין אורן אליעז. התקרית מעידה כי השופט אורן אליעז ביצע בפרהסיה עבירה של הפרת פרטיות שאינה קשורה לתפקידו כשופט, ובכל זאת נציב טיוח התלונות על השופטים אורי שהם שהרבני פטר אותו מאחריות פלילית ולא המליץ למשטרה להעמיד את השופט הזה לדין. אלו הפריבילגיות של השופטים בישראל. מותר להם להפר כל חוק, לבצע עבירות פליליות ותמיד יצוץ איזה "שומר סף" כמו הנתל"ש המטורלל אורי שהם ויכסת"ח אותו. כך נראה כיסתוח של שופט עבריין.

השופט אורן אליעז התנהלות חריגה ובעייתית חיטט בטלפון נייד של עורך דין שיצא לרגע מהאולם
השופט אורן אליעז התנהלות חריגה ובעייתית חיטט בטלפון נייד של עורך דין שיצא לרגע מהאולם

אורן אליעז שופט המשפחה שפתח טלפון נייד של צד לדיון

תלונה אחרת שנמצאה מוצדקת היא נגד שופט בית משפט לענייני משפחה, שקיים דיון בין בני זוג בעניין משמורת משותפת ובחר לקיים פגישה ביחידות עם האישה ובאת כוחה. בעת שהבעל, עו"ד במקצועו, יצא מהאולם עיין השופט בטלפון הנייד שלו ומצא כי הופעלה בטלפן הקלטה.

התלונה מגלה התנהלות חריגה ובעייתית בין שופט לצד המתדיין באולמו. קובע כי השופט פעל "בדרך לא ראויה. אין בידי הנציב לקבל את דברי השופט, כי בשל ההקלטה האסורה שביצע המתלונן, בגינה אף הוגשה נגדו תלונה למשטרה, יש לדחות את התלונה על הסף. אף אם יימצא בחקירת המשטרה כי המתלונן אכן עבר עבירה, אין הדבר גורע מחובתו של שופט, ובמיוחד שופט משפחה הדן בסכסוך כה רגיש – להימנע מלרדת לזירה ולהפוך את עצמו לצד להליך, עת נטל לידיו ציוד השייך למתלונן ואף בדק אותו במו ידיו ומצא שהוא במצב הקלטה".

אורן אליעז השופט הסביר במענה לתלונה כי ביקש לשוחח עם האישה ביחידות בנוגע לקבוצת הכדורגל שבה ישחק הקטין וכי המתלונן הסכים לכך. עם צאתו מהאולם הורה בית המשפט לצאת עם הטלפונים, אלא שבמהלך השיחה הבחינה האישה בטלפון המונח על השולחן, השופט הורה לה להעביר לו ונדהם לגלות שהטלפון מופעל בהקלטה. השופט הזעיק את הביטחון והגיש תלונה במשטרה על הקלטת הדיון.

הנתל"ש אורי שהם שהרבני קבע כי יש "טעם לפגם בעצם קיומה של שיחה ביחידות עם האישה באולם בית המשפט. כלל יסוד בשיטתנו הוא, שחל איסור על שופט להיפגש בנפרד עם צד למשפט", וכי פגישה כזו מנוגדת לכללי ההליך ההוגן גם אם הבעל נתן את הסכמתו לכך ולמרות שהמהלך נועד להביא את הצדדים להסכמה. "מרגע שהבחינה באת כוח האישה כי בשקית נמצא מכשיר טלפון נייד השייך, ככל הנראה, למתלונן, היה על השופט לזמן מיד את המאבטחים, ולא ליטול לידיו את מכשיר הטלפון, כפי שעשה. בוודאי שהיה עליו להימנע מלבקש מבאת כוח האישה כי תמסור לו את המכשיר, כל זאת, שעה שהמתלונן לא נמצא באולם".

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348977

salome