דוח מבקר המדינה 2013: משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים

Spread the love

דוח מבקר המדינה 2013 – משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים

שר הרווחה מאיר כהן - תלישת ילדים בכפייה מבתיהם בניגוד לחוק ולכללים

מאי 2013 – מבקר המדינה ערך במהלך שנת 2012 ביקורת על סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה (ועדות החלטה בלשכות רווחה ברשויות מקומיות) בעניין זכויותיהן של משפחות חלשות בהוצאת ילדים מהם בכפייה.
ממצאי המבקר העלו משרד הרווחה האמון לסייע לילדים בסיכון מוציא בכפייה ילדים באמצעות ועדות ההחלטה הפועלות בניגוד לחוק ולנהלים. משרד הרווחה לאורך עשרות שנים אינו מיישם רפורמות שקבעו ועדות מומחים (ועדת גילת וועדת דב גולדברגר- ועדת היישום) תוך שהוא משתמש בכוח השררה וחולשתן של המשפחות.

עיקר ממצאי מבקר המדינה על עבודתן של ועדות ההחלטה:
1. משרד הרווחה לא עיגן בחקיקה את סדרי עבודתן של ועדות ההחלטה –  כפועל יוצא קיים קושי לגייס לדיונים את אנשי המקצוע שמחוץ למשרד הרווחה (אנשי בריאות הנפש, פסיכולוגים, נציגי חינוך וכדומה). יתרה מכך, בהיעדר הסדרה של פעילות הוועדות בחוק עלולה להיווצר התנגשות בחקיקה הקיימת (למשל התנגשות בין מחויבותו של עובד סוציאלי לחוק הנוער – כחבר בוועדה – לפעול לקידום תכנית הטיפול שנקבעה בה, גם אם אינו מסכים לתכנית, לבין חובתו לשמור על שיקול דעתו העצמאי והאיסור המוטל עליו בדין, כנאמן של בית המשפט, לקבל תכתיב כלשהו מהוועדה לתכנון טיפול או מכל גוף אחר, מלבד בית המשפט). – במצב הקיים למשרד הרווחה שליטה מלאה על ועדות ההחלטה, מה שאינו מאפשר להורים הנקרים לוועדה להתגונן מול "מומחי הוועדה" הכפופים למשרד הרווחה.
2. ועדות ההחלטה פועלות ע"פ נהלים שונים לא ברורים – במסגרת הרפורמה שונו באופן מהותי הנחיות משרד הרווחה למחלקות לשירותים חברתיים בכל הקשור לסדרי עבודתן של הוועדות לתכנון טיפול. למרות זאת לא עודכנה הוראת התע"ס, וקיים פער בינה לבין סדרי עבודתן של הוועדות בפועל. לפיכך לא ניתן לדעת ע"פ אילו הוראות פועלות ועדות ההחלטה מה שמאפשר ל"מומחי" הוועדה ליצור בלבול נגד הורים בוועדה.
3. מריחה טיוח של הרפורמה לקידום זכויות הציבור המוחלש – משרד הרווחה לא הכין תכנית רב-שנתית לביצוע הרפורמה ודחה בכל שנה את לוח הזמנים ליישומה. גם הערכתה של הרפורמה באמצעות מחקר מלווה, שהייתה אמורה להתחיל ב-2008, נדחתה בשלוש שנים. נכון למועד סיום הביקורת באוגוסט 2012 – כעשר שנים לאחר שהמשרד החל בניסוי חלוץ (פיילוט) ליישום הרפורמה וכחמש שנים לאחר שהוחלט על יישומה ברמה הארצית – עדיין לא יושמו רכיבים מרכזיים בה, וצפוי שייושמו לא לפני סוף שנת 2015.
4. כלים פרימיטיבים, העדר תיעוד וגניזת פשעי ועדות ההחלטה – פיתוח כלים להבניית הדיון בוועדה לתכנון טיפול: (א)  לצורך הבניית תהליכי העבודה פיתח משרד הרווחה כבר בשנת 2003 ערכת טפסים (למילוי ידני) הכוללת הנחיות וכלים להכנה לדיון, לתיעוד שלבי הדיון ולמעקב על תכנית הטיפול (להלן – ערכת הכלים). השימוש בערכת הכלים במחלקות לשירותים חברתיים שנבדקו היה חלקי או שלא נעשה בה כל שימוש, בעיקר משום שהיא נתפסת מכבידה ומסורבלת בעיני חלק מהמשתמשים: ארבע מהמחלקות – בקריית גת, באופקים, ברהט ובמודיעין עילית – אינן משתמשות כל עיקר בערכת הכלים; שתיים מהן – בראש העין וברחובות – עושות בה שימוש חלקי בלבד.
משרד הרווחה מורח תיעוד פשעי ועדות ההחלטה במערכת ממוחשבת כבר ב-2004 עמדה ועדת היישום על הצורך להקים מערכת ממוחשבת של דיוני הוועדות לתכנון טיפול והחלטותיהן. ואולם, רק ב-2009 החל משרד הרווחה לפתח את המערכת (להלן – מערכת מתו"ה) שנועדה להחליף את ערכת הכלים הידנית. מערכת זו נועדה גם לייצר מאגר מידע מלא הכולל נתונים ברמה המקומית והארצית בנוגע לעבודתן של הוועדות, כדי לספק בסיס לתכנון הטיפולים הנדרשים לילדים בסיכון ולבקרה על עבודתן. בספטמבר 2011 החל המשרד להטמיע את המערכת ב-14 מחלקות לשירותים חברתיים במסגרת ניסוי חלוץ (פיילוט), אולם נכון למועד סיום הביקורת באוגוסט 2012 כמחציתן עושות בה שימוש חלקי בלבד, בין היתר בשל המבנה המסורבל והארוך של הדוחות שהמערכת מפיקה ומספרם הרב של הנתונים שמשתמשי הקצה נדרשים למלא לצורך הפקת דוחות אלה. הניסוי צפוי להסתיים במאי 2013, ורק בסוף 2015 צפויה המערכת הממוחשבת להיות בשימוש בכל המחלקות לשירותים חברתיים בארץ, בכפוף לאישור התקציב לכך.
5. מניעה מהורים מנגנוני ערר – ועדת היישום קבעה שאם הוועדה לתכנון טיפול ממליצה להוציא ילד לסידור חוץ-ביתי בניגוד לדעת הוריו, יתאפשר להורים לבקש דיון חוזר בוועדה מחוזית לתכנון טיפול. משרד הרווחה לא ביצע את החלטת ועדת היישום לכונן ועדות מחוזיות כאמור.
סוף דבר
משרד הרווחה במכוון בדרך של רמיה ומריחה ישום המלצות ועדת גילת וועדת היישום (דב גולדברגר) להגנה על זכויות המשפחה שילדיה נתלשים ממנה. המצב כיום מאפשר למשרד הרווחה בחיסיון ללא ראיות וללא תיעוד לתלוש ילדים מבתיהם למסגרות חוץ ביתיות מופרטת תאוות בצע, שם נמצאים הילדים ללא פיקוח וללא זכויות. מדיניות משרד הרווחה לאורך השנים מדיפה ריח של שיקולים זרים, תאוות בצע ושחיתות.
[youtube=http://youtu.be/UAqPGjiOmSo]
קישורים:
  • ח"כ ד"ר מרינה סולודקין – רשויות הרווחה חוטפות ילדים ממשפחות קשות יום – ח"כ ד"ר מרינה סולודקין – רשויות הרווחה חוטפות ילדים ממשפחות קשות יום דצמבר 2012 – ח"כ ד"ר מרינה סולודקין: רשויות הרווחה חוטפות ילדים ממשפחות נורמטיביות. שיחה עם ד"ר מרינה סולודקין שמסכמת את הקדנציה שלה בכנסת ומספרת על משפחות נורמטיביות שפנו ללשכת הרווחה על מנת לקבל סיוע כלכלי ומצאו את עצמם במלחמה מול רשויות הרווחה שחטפו […]

  • ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ – נגד הוצאת ילדים מביתם על ידי רשויות הרווחה – ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ – נגד הוצאת ילדים מביתם על ידי רשויות  הרווחה ביום 12.6.12 התקיים הלובי הפרלמנטרי העשירי של ד"ר מרינה סולודקין בכנסת – נגד הוצאת ילדים בכפיה מהורים נורמטיביים בשיתוף עם עמותת ע.ל.י.ה.  להלן מובאים דבריה של ד"ר מרינה סולודקין:  אני מתכבדת לפתוח את הישיבה העשירית של הלובי העוסק נגד הוצאת ילדים ממשפחות […]

  • ועדת החלטה בלשכת הרווחה החליטה להוציא את הילד מהבית – בגלל בעיית הסעות – להלן פרטי האירוע הנדון הלקוח מאתר הפורומים המשפטיים. מדובר במשפחה חד הורית המתגוררת בישוב במרחק 10 דקות נסיעה מירושלים. למשפחה ילד עם בעיות התפתחות, הילד לא מפרש נכון את ההתרחשויות החברתיות וזקוק לסיוע סביבתי צמוד, עקב "בעיות תקשורת" – לשכת הרווחה המקומית הציעה פתרונות לא מתאימים שכשלו: בית הספר (כתה א) שאליו הופנה הקטין הודיע שיש טעות בהבחנה ושהוא לא שייך אליהם. באין מסייע מתאים נשאר הילד במסגרת בית הספר ללא הטיפול המתאים שהיה אמור לקבל. העזרה הנוספת שהובטחה מסגרת אחר הצהריים התבררה כלא מתאימה וממנה הוא ניפלט החוצה…

  • פשעי הרווחה והפסיכיאטריה – לא למהר להוציא ילדים מהבית למוסדות – תוכנית הטלוויזיה עושים סדר – טלביזיה חינוכית, עם גל גבאי מתאריך 20 לנובמבר 2011 – בתכנית מתארחת עורכת הדין לימור אסולין אשר מדברת על הקלות הבלתי נתפסת בה ילדים תמימים נופלים שדודים תחת חוסר היכולת המשווע של מערכת הרווחה לייצר עבורם בית ומקום מוגן חרף הוצאתם מהבית מסיבות שונות עד כדי פגיעה ממשית בגופם ובנפשם. הילדים מוצאים מביתם בכפייה בצו בית משפט לנוער ומועברים למוסדות הרווחה שם הם נמצאים הרחק מביתם ומשפחתם ללא זכויות או השגחה ראויה…

salome

salome

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.