תגית: שופט שאול שוחט – כל הערעורים המוגשים לפניו בעניני משפחה נדחים ללא יוצא מן הכלל