השופטים חננאל שרעבי, אספרנצה אלון ואילת דגן הכשירו אימוץ פעוטה בת 3.5 שנים בעלילות דם נגד אימה בת ה-26 שגדלה במוסדות הרווחה עמ"צ 59736-01-20

Spread the love

מערכת הרווחה ביחד עם שופטת המשפחה שושנה ברגר ושופטי ביהמ"ש המחוזי: חננאל שרעבי, אספרנצה אלון ואילת דגן, תפרו תיק אימוץ לקטינה ילידת 18.8.2016, בשל העובדה כי אימא שלה היא דור שימור לקוחות של משרד הרווחה. פסק הדין מכשיר אימוץ קטינה בת 3.5 שנים, מכיל אוסף רכילות והכפשות זולות כלפי האמא, כש-2 ה"מומחים" אתיה חיות ושפיק מסאלחה, שמונו למבדק מסוגלות הורית, העתיקו אחד מהשנייה את חוות הדעת שהוכתבה להם מראש על ידי פקידת הסעד לאימוץ, כשהישורת המוכתבת מראש: הכשרת הקטינה לאימוץ אצל משפחת אומנה שמראש יועדה כמאמצת של הקטינה, והעדר ניסיון לאפשר לאמא הצעירה בת ה-26 את זכותה לגדל את בתה. הרווחה לא ניסו לאפשר לאמא סומכת או עזרה כלשהי לגידול ביתה וגם לא הציעו לאימא לשהות בבית שבתי לוי. הם הגיעו עם דעות קדומות כלפי האמא והתאימו חוות דעת ליעד הסופי: לקיחת הילדה באופן סופי מאמא שלה.

20 עמודים הראשונים של פסק הדין מתייחסים ללכלוכים והכפשות של שירותי הרווחה וה"מומחים" למיניהם על האמא ומשפחתה, תוך עלילות דם מחרידות ממש, כשמייחסים לאמא חולי נפשי, ובשל החולי הנפשי הזה טוענים שהיא אינה כשירה לגדל את בתה. על פי גישה זו, כל הלוקים בנפשם, שזה כמעט מחצית מאזרחי המדינה, נעדרים מסוגלות הורית.

 כשמגיעים לעמוד 20 לפסק הדין מתוך 37 עמודים, המרצע יוצא מן השק ומבינים, כי הרווחה לא נתנו לאמא ניסיון אחד לגדל את הבת שלה, והילדה שלה נמצאת אצל משפחת אומנה שהוכשרה לאימוצה מגיל חמישה חודשים.

קשר בין אמא לבתה נבנה ונוצר כשהאמא מגדלת את הבת שלה, לומדת את הילדה שלה מידי יום, מכירה את ההתנהגות שלה, לומדת מה הבת שלה אוהבת לאכול, מתי היא נוהגת לישון ועוד, אלא במקרה דנן, האמא רואה את הבת שלה שעה בחודש, תחת עינן הבוחנות של צוות עובדי מרכז קשר, כולל הורי האומנה המיועדים לאימוץ, כשהתנהגות האמא תחת זכוכית מגדלת, והיא מותקפת מכל עבר.

כך נכתב בעמ' 26 לפסק הדין:

"מפגשי האם והקטינה מתקיימים אחת לחודש במרכז הקשר מאז חודש ינואר 2019. מפגשים כאמור התקיימו באופן סדיר למעט ביטול מפגש אחד בחודש אוגוסט 2019 בשל מצבה הרפואי של האם.

עו"ס מרכז הקשר מתארת כי האם מגיעה במועד למפגש, מביאה מתנות לקטינה ושמחה לראותה. הקטינה לעתים בוכה בכי קצר עם כניסתה למפגש, אך לאחרונה לרוב לא.

בהמשך המפגש לרוב מסכימה לשתף פעולה עם האם ולשחק במשחק משותף איתה. העו"ס מתארת שיפור ביכולתה של האם לשחק עם הקטינה ואף ליזום משחק.

בסיום המפגש, יש חיבוק ונשיקה ביוזמת האם ובהסכמת הקטינה לרוב.

ובהמשך העמוד סעיף 47:

"באשר לצמצום תוצאות האימוץ, הרי על פי דיווחי עו"ס מרכז קשר, חלה הטבה בהתנהלות המפגשים בין האם לקטינה. ייתכן שהטבה זו מקורה בשינוי התנהלות האם במהלך המפגשים, וייתכן שמקורה בגילה של הילדה, בהתפתחות יכולותיה המילוליות והשמחקיות, בקביעות וביציבות שנותרה בהתנהלות המפגשים, אשר לא הייתה קודם לכן."

המשמעות, הילדה הוכשרה מלכתחילה לסחר בילדים לאימוץ, והרווחה לא עשתה מאומה כדי לנסות לסייע בידי האמא המסכנה, שגם ככה גורלה לא שפר עליה, והיא גדלה במוסדות הרווחה, שם עברה חוויות טראומתיות קשות ביותר שהותירו בה חותם וגרמו להידרדרות מצבה הנפשי, אלא שהאימא מטופלת, עובדת, ואף ניהלה חיים עצמאיים בהוסטל. המתואר על ידי העובדת הסוציאלית מעלה, כי האמא בכוחותיה הדלים, ובמה שמתאפשר לה מנסה בכל דרך לשמור על קשר עם ביתה, מתמידה ומגיעה למרכז קשר, סופגת השפלות ועלבונות, כשהיא עוברת חוויה קשה ביותר כשהאומנים המיועדים לאמץ את בתה, נוכחים כל שעת המפגש.

השופט חננאל שרעבי, הכשיר את האימוץ ודחה את הערעור שהגישה. האמא הסכימה לבדיקות ומבחני מסוגלות הורית, כשהמומחים מבצעים "העתק-הדבק" אחד מהשני על דבריה של העובדת הסוציאלית, כי מי שמשלם להם זה משרד הרווחה.

ראו עמוד 26 לפסק הדין, כשהאמא תוהה על דברי המומחית שאינה יודעת את גיל הילדה, עובדה המוכיחה כי מדובר בחוות דעת שנועדה מראש להכשיל את האימוץ, השופט דוחה את טענת האם בזלזול:

"גם תמיהתה של האם, כי המומחית לא ציינה בחוות הדעת את גיל הקטינה, אינה במקומה. המומחית בחקירתה הנגדית קיבלה את ההערה בדבר השמטת גילה של הקטינה מחוות דעת ומדבריה ניתן להסיק כי מדובר בהשמטה מקרית. בכל מקרה היא ידעה את גיל הילדה לאשורו".

מדובר במומחית שקרנית. אלף-בית בחוות דעת זה ציון גיל הקטינה המיועדת לאימוץ, ואם בפעולה בסיסית כשלה המומחית, תארו לעצמכם מה שווה חוות הדעת.

בהמשך, עמ' 26 ניתן לראות את הפטרנליזם של המומחית כלפי האמא בת ה-26:

"כמו כן, מציינה המומחית בחקירתה הנגדית כי היא מודעת לבעיותיה הנפשיות של האם (כי אובחנה בהתחלה כסכיזופרנית ולאחר מכן אובחנה כסובלת מהפרעה סכיזו-אפקטיבית), למרות זאת התייחסה אליה כבן אדם תוך ביצוע מבחנים אישיותיים. לכן גם לא היה לה חשוב לדעת את שיעור אחוזי הנכות של האם. זה לא היה רלוונטי לאבחון שעשתה לה.

באשר לטענות האם כי המומחית הסתפקה בפגישת תצפית אחת במפגש שבין האם לקטינה, השיבה המומחית בעדותה, כי די לה בכך, שכן התבססה לא רק על הפגישה האמורה אלא גם ובעיקר על מבחנים אישיותיים שעשתה לאם לצורך בחינת מסוגלותה ההורית".

אותה מומחית, חרצה גורלה של האם ובתה, בפגישה אחת  קבעה את שקבעה, מבלי לדעת את אחוזי הנכות של האמא, כשהיא מבצעת עבודה חפיפניקית, מוזמנת ומתוזמרת על ידי משרד הרווחה, בחוות דעת לקויה, שלא שווה את הנייר עליו היא כתובה. ראו את החשיבה המתנשאת של המומחית כשהיא מציינת שהתייחסה אל האמא כעל "בן אדם", משל עושה לאמא טובה שאינה רואה בה חיה או רמש.

האפוטרופא לדין, אף היא מינוי משרד הרווחה, מרוויחה על גבה של הילדה מידי חודש 1,100 ש"ח או יותר, על כל ילד שהיא "ממונה" עליו. מדובר בהכנסה קבועה, וגם היא כמו המתיימרים בתואר "מומחים", מקבלים את כספם בין אם משרד הרווחה ובין אם משרד המשפטים, ולכן אין להאמין לשום מילה הנכתבת על ידה. המומחית לא פגשה את האמא והיא הסתמכה על דיווחי העו"סיות.

כיצד ניתן לקבוע שהאמא נעדרת מסוגלות הורית, אם אינה מגדלת את הילדה שלה מגיל 5 חודשים?, מסוגלות הורית זו פעולה נרכשת, והאמא אף הוכיחה יכולות משחק עם בתה הקטינה, כשאיפשרו לה לפגוש את הבת שלה שעה בחודש.

השופט שרעבי כותב בעמ' 28:

"אכן האם הקפידה כמיטב היכולת על קיום מפגשים עם הקטינה במרכז הקשר, והשתכנעתי כי היא רוצה לדאוג לקטינה, אולם כפי שצויין בסעיף 49 לעיל, השאלה אינה אם ההורה רוצה לדאוג לילדו אלא האם ההורה מסוגל לדאוג לילדו כראוי. לצערי האם אינה מסוגלת לדאוג לקטינה כראוי".

המומחית קבעה לגבי האם שלא תהיה מסוגלת לגדל את הקטינה אף אם תסתייע בעזרה חיצונית, עזרה שמעולם לא הוצעה לה ולא ניתנה לה.

השופט פסק כי טובתה של הקטינה מחייבת אימוץ סגור, ודחה את ערעור האמא.

השופטים שגזרו את דינה של האמא ובתה לאימוץ, ידועים כבעיתיים וחסרי מצפון. הקליקו על הקישורים שלפניכם:

אספרנצה אלון ביהמ”ש מחוזי חיפה: אבא ל- 7 ילדים קיבל משמורת בלעדית. הילדים ברחו ממעון לנשים מוכות אל האבא רמ”ש 6983-09-14

השופטת אספרנצה אלון מאשרת עמותת אפוטרופסות ש.פ.ר. (בראשות עו”ס יעל הרמל) שמעלה בתפקיד וממנה אפוטרופוס על אפוטרופוס עו”ד גיא הירש א”פ 10176-04-10

השופטת אספרנצה אלון רצתה לשפוט עו”ד עובדת שלה לשעבר, בייניש פסלה מחשש ממשי למשוא פנים ע”א 4332/08

בין פאניקה לתרבות שקר משטרת ישראל וביהמ”ש לענייני משפחה שופטת אספרנצה אלון: מעצר האבא גיא שמיר

חננאל שרעבי שופט ביהמ”ש מחוזי חיפה פסק דין המרחיק קטינים מביתם ומשפחתם ללא נימוק או פירוט הסיבות לכך רמ”ש 47410-01-16

חננאל שרעבי (מח’ חיפה) גבר ישלם מזונות גם כשהילדים במשמורתו רמ”ש 46702-06-15

עמוד 20 לפסק הדין
עמוד 20 לפסק הדין

עמצ-59736-01-20-הדס-ליס-אפוטרופא-לדין

התנועה למען איכות השפיטה בישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.