מכון ד"ר אילן טל – בריונות ואלימות נגד אם – שופטת שפרה גליק ביהמ"ש לענייני משפחה ר"ג תמ"ש 56895-05-12

Spread the love

מכון ד"ר אילן טל, פעל בבריונות ואלימות חריגה נגד אם, ובשיא החוצפה דרש את "הגנת בית המשפט" על התנהלותו החריגה.

השופטת שפרה גליק דחתה את פניית המכון וקבעה כי פניית המכון חורגת מן המקובל והמכון מונה לשם מתן חוות דעת וכי "בית המשפט אינו מספק הגנה".

מכון ד
מכון ד"ר אילן טל בריונות ואלימות נגד אם

מדובר באם חד הורית, רכה ועדינה המגדלת באהבה והשקעה רבה את בנה הקטן בן 9 שנים המאובחן כ- PDD על רצף האוטיסטי.

ביום 9/3/14 מינתה השופטת שפרה גליק לאחר התייעצות עם עו"ס תמר גוזנר מיחידת הסיוע שליד בית משפט לענייני משפחה ר"ג, את מכון ד"ר אילן טל, כמומחה בית המשפט על מנת לערוך אבחון מסוגלות הורית של שני הצדדים עם דגש למצבו הרגשי של הילד, וכן אבחון רגשי מעמיק של הקטין עם אינטראקציה של כל אחד מההורים.

עוד הורתה השופטת כי המומחה יערוך בדיקות פסיכודיאגנוסטיות ולא יראה את טענות הצדדים.

המכון הודיע כי יהיה זקוק ל- 45 יום לעריכת הבדיקות ודרש 30,000 ש"ח שכר טרחה.

השופטת פסקה כי האם תשלם 20,000 ש"ח אותם הפקידה האם למפרע בקופת ביהמ"ש, ואילו האב ישא בתשלום של 10,000 ש"ח.

טרם התחלת המבדקים, פנה ד"ר אילן טל לבית המשפט, כשהוא מוסר את לוח הבדיקות ומודיע לבית המשפט כי התאריכים "אינם גמישים".

באורח חריג, מכון ד"ר אילן טל הוציא שליח מיוחד מטעם הקליניקה, והגיע לביתה הפרטי של האם, כשהוא משאיר לה הודעה כתובה מתחת לדלת ביתה, בנוסף להודעות SMS כתובות מרובות והודעות דואר אלקטרוני.

מכון ד"ר טל הטריד באובססיביות את האם. בשום מקום לא נקבע על ידי השופטת כי על עובדי המכון להגיע לביתה של האם. המכון חרג בפרשנותו את הסמכת בית המשפט לביצוע אבחונים, באופן מטריד בהתנהלותו, כשהוא מגיע למקום מגוריה של האם, המתגוררת עם בנה הקטן.

וכך תיארה האם את התנהלות המכון בפנייתה לבית המשפט מיום 15/5/2014:

בקשה דחופה ביותר להחלפת "מכון טל" לבדיקת מסוגלות הורית

בבקשתה מפרטת האם, התנהגות חריגה, לדעתה של המכון כיוון שביום 27.04.14 שמעה צלצול פעמון דלת ביתה וכן נקישות, היא ביקשה מהנוקשים להזדהות, היא סירבה לפתוח, ומאוחר יותר הסתבר לה שהמדובר בנציג של מכון טל שבמשך 45 דקות לא הפסיק נציג מכון טל לדפוק באגרופיו ולבעוט על דלת ביתה כאשר, כך היא מוסיפה כל משך הדפיקות והבעיטות הקטין לא פסק מלמרר בבכיו ולהזכיר, עסקינן בקטין המאובחן על רצף האוטיזם PDD.

האם ציינה, כי בשל ההתנהלות הברוטאלית של נציגי המכון, הגישה נגדם תלונה במשטרה בעילה של השגת גבול, תקיפה ואיומים".

פסק דין השופטת שפרה גליק תמ
פסק דין השופטת שפרה גליק תמ"ש 568952-05-12 מיום 26.10.14

ייאמר מיד, התנהלות ד"ר אילן טל, מעבר להיותה חורגת מכללי הסבירות, יש בה עבירות פליליות קשות, בין היתר: הטרדה מאיימת, איומים, מעשי סחיטה בכוח, סחיטה באיומים, תקיפה ושיבוש מהלכי משפט. העבירות הללו בוצעו על ידי  "מומחה בית המשפט".

מכון ד"ר אילן טל הפעיל אמצעי טרור, איומים ואלימות כלפי האם, והותיר באם טראומה קשה, כשהוא מטיל חיתתו כלפיה.

השופטת ביקשה את תגובת מכון אילן טל, והנ"ל ציין כי האם דיברה בתוקפנות אל עובדת המומחה, אישה בהריון מתקדם שהתקשרה במצוקה אל מנהלי המכון מכיוון שחששה מתנהגותה של האם…

מה נאמר, כל מילה מיותרת.

מכון ד"ר אילן טל, מאשים את האם שנותרה ספונה ומבוהלת בביתה לנוכח הבריונות והאלימות שהפגינה עובדת משרדו, והוא מצפה מאיתנו להאמין, שהאם דיברה בתוקפנות.

האם לא הזמינה את אנשי מכון אילן טל לביתה.

הבדיקה היתה אמורה להיערך במכון אילן טל במשרדיו, ולא בביתה של האם.

מכון אילן טל המשיך באיומים כלפי האם הקורבן כשהוא מגדיל לעשות ושולח שוב ושוב בקשות מופרכות לבית המשפט בהם הוא מבקש: "סעד דחוף מבית המשפט", כשהוא משמיץ את האם בדברי בלע ולשון הרע ביודעו שאינם נכונים, במטרה להעמיד את האם באור שלילי, לבזותה ולהשפילה ולהכתים את שמה ולהטיל דופי באופיה של האם ולהציגה כ"בעייתית".

הגדיל לעשות ה"מומחה" כשכתב לבית המשפט:

"מכיוון שאני רואה את עצמי כשלוחה של בית המשפט, אני פונה אל כבוד בית המשפט באופן יוצא דופן בבקשה כי יגן על המרכז בהנהלתי על עובדיו ועל שמו הטוב.

בנוסף לכל אלה, נראה לי כי הגב' נ.י. זקוקה להערכה נפשית מקיפה, דחופה ומיידית. לאור ההתנהלות שאנו חווינו, שנעשתה בפני מבוגרים וגרמה למצוקה, עולה חשש כבד, כי בנה עלול להימצא במצוקה קשה אף יותר…"

המומחה רואה צל הרים כהרים. האם נבהלה מהגעת אנשי המכון לביתה, מקום מבצרה הפרטי, ולכן לא שיתפה פעולה עם המכון וסירבה להגיע אליו.

"המומחה"ביצע "אבחון וירטואלי" בלי לשוחח עם האם ובלי לפגוש אותה.

בית המשפט מינה את המכון לביצוע בדיקות ספציפיות, אולם המומחה במקום ליתן אבחון מקצועי ולכתוב חוות דעת אובייקטיבית נטולת פניות, גיבש עמדה נגד האם. אין ולא יכול להיות ספק: פעולות מכון ד"ר אילן טל, מצביעות על התנהלות לקויה וחמורה ובלתי מקצועית, תוך ניגוד עניינים חמור, וחובה היה על בית המשפט לפסול את המכון שמינה.

השופטת, במקום לפטר את המומחה, דחתה את בקשת האם.

המכון הגיש "חוות דעת" לבית המשפט ביום 17/6/14 ללא בדיקת האם. למרות שהאם לא נבדקה, נכתב בחוות הדעת:

"התנהלותה של האם המחשידה לבעייתיות נפשית ואישיותית משמעותית עם פוטנציאל לפגיעה בבנה… אנו ממליצות כי המשמורת תעבור לידי האב.

לצערנו הרב, בהעדר בדיקתה של הגב' נ.י., לא נוכל להמליץ המלצות לגביה".

אתם הבנתם את זה?

המכון הוציא דברי בלע ולשון הרע נגד אם שלא בדק, המליץ על העברת משמורת לידי האב, השמיץ את האם בבעיות נפשיות ללא בדיקתה, כשבסופה של חוות הדעת נכתב "בהעדר בדיקתה – לא נוכל להמליץ המלצות לגביה". המלצות שנכתבו מספר שורות קודם לכן.

השופטת פסקה "חוות הדעת לא נסתרה". חוות הדעת נסתרה גם נסתרה על ידי המומחה כשאידך ציין חשד לבעיות נפשיות עם פוטנציאל לפגיעה בבנה ומצד שני ציין כי לא בדק את האם – אם כך, על סמך מה הסיק מסקנות חריפות אלו שמשמעותן הפקעת המשמורת מידי האם עם ציון לפוטנציאל כי האם תפגע בבנה?

השופטת שפרה גליק, סבורה כי היא נמצאת במשטר דיקטטורי טוטליטרי, פסקה:

"אין לי ספק שהאם ניסתה להלך אימים על בית המשפט הן בהגשת תלונות והן בהגשת תובענות שונות."

זכותה של האם להגיש תובענות כמו גם זכותה להגיש תלונות. זוהי זכות שנקבעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. השופטת "שכחה" שלאם יש אוטונומיה הורית שזוהי זכות מקודשת. התפקיד של בית המשפט הוא לפסוק בין הצדדים במחלוקת על המשמורת, לא מעבר לכך. אסור לשופטת למנוע מהאם את זכותה להגיש בג"ץ ובוודאי שאין להוקיע את האם בין אם היא חברה בארגון זה או אחר ויודגש, האם אינה חברה בשום ארגון ואינה קשורה שום קשר לתנועה למען עתיד ילדינו.

השופטת קבעה לאם מכונים לבדיקת מסוגלות הורית, אולם בדיקה קלה באינטרנט מעלה, כי אחד מהמכונים שנקבעו שמו הרע יצא לפניו, כמו מכון שלם בראשו עומד עבריין המין המורשע ד"ר מרדכי שרי.

השופטת קבעה כי הגעת "שליח המומחה" לביתה של האם איננה צעד קיצוני וחריג. קביעת השופטת היא החריגה. ראינו את התייחסותו של אשר גרוניס נשיא בית המשפט העליון שנפגש עם צמרת המשטרה למנוע הפגנות מול בתי שופטים. האם דמה של השופטת סמוק יותר מדמה של האם?

לו היתה האמא מגיעה לביתו של המומחה, האם גם אז היתה רואה השופטת את התנהלות האם כסבירה?

השופטת פסקה, כי היא לא מקבלת מאומה מדברי האם ויצאה נגד האם שהגישה בג"ץ נגד הנהלת בתי המשפט על מכוני מסוגלות הורית.

סופו של דבר, השופטת קבעה את משמורת הקטין בידי האב עם הסדרי ראיה לאם, כשהיא מחייבת את האם בהוצאות האב לרבות שכ"ט המומחה ובנוסף בתשלום סך של 15,000 ש"ח.

האם מגישה ערעור על פסק הדין.

לקריאת פסק הדין שהותר לפרסום על ידי הדוברות, הקלק כאן:

תמ"ש 56895-05-12 ביהמ"ש לענייני משפחה ר"ג, שופטת שפרה גליק, פסק דין קובץ pdf

קישורים:

salome

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.