ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ: הצעת חוק לפיה עובד סוציאלי שהעיד עדות שקר במהלך עבודתו – יימחק מפנקס העו"ס ודינו יהיה עד 9 שנות מאסר

Spread the love

הצעת החוק של ד"ר מרינה סולודקין, לפיה עובד סוציאלי שהעיד עדות שקר במהלך עבודתו יימחק מפנקס העובדים הסוציאליים ודינו יהיה עד תשע שנות מאסר

הצעת החוק של ד"ר מרינה סולודקין לבלימת פשעי פקידי הסעד, בתי משפט לנוער, בתי משפט לענייני משפחה, המתדיינים מאחורי דלתיים סגורות מדברים בשפה אחת ודברים אחדים ומרעילים נגד הפרט המשפחה והחברה.
הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון – עדות שקר) נוגעת לנושא רגיש מאוד. 
 
בכנסת הנוכחית עקב מאות תלונות שהתקבלו בלשכתי בנושא הוצאת ילדים מהבית על ידי שירותי הרווחה, נאלצתי להקים שדולה פרלמנטארית בנושא הנ"ל. בעבודת השדולה משתתפים חברי כנסת מכל סיעות הבית, משפטנים העובדים בתחום, עיתונאים, עובדים סוציאליים, פעילים פוליטיים ממפלגות שונות. אחת התוצאות העיקריות של פעילות השדולה – 9 הצעות חוק שהוגשו על ידיי (חלקם יחד עם חברי כנסת נוספים מהסיעות השונות). רק שלשום אחת מהצעות החוק הללו אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הודות לתמיכתם של שר הרווחה והשירותים החברתיים חה"כ משה כחלון ויו"ר וועדת העבודה, הרווחה והבריאות חה"כ חיים כץ.
 
במאות המכתבים שמתקבלים בלשכתי, בדיונים שהתקיימו בבתי משפט בנושא הוצאת ילדים מן הבית ובשמונה הישיבות של השדולה שלי, שבה ועולה הסוגיה של תצהירים המוגשים על ידי שירותי הרווחה לבית המשפט ושל עדויות העובדים הסוציאליים בבתי המשפט. לעתים קרובות מדי נתקלת אני בטענות שעובדי הרווחה מוסרים נתונים לא מדויקים או מסולפים ושקריים בעדותם בבתי המשפט. מדובר על נתונים כגון רצון הילד לצאת מן הבית, הסכמתם של ההורים ו/או קרובי משפחה אחרים להוצאתו מן הבית, האשמות על התעללות בילדים ו/או הזנחתם וכדומה.
 
 
עדות שקר של עובד סוציאלי עלולה להרוס את חייהם של הילד ומשפחתו
אני רוצה להדגיש בהקשר זה, שעובדים סוציאליים רבים עושים את עבודתם נאמנה ומשתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לסייע ללקוחותיהם. בחלק מהמקרים מסירת נתונים לא מדויקים נובעת מטעויות בתום לב. אך במספר לא קטן של מקרים מדובר במסירה מכוונת של נתונים לא נכונים. למשל, כשרוצים להוציא ילד מבית הוריו לא כדי להגן עליו מפני התעללות או הזנחה כביכול, אלא כדי למלא מכסות במסגרות החוץ ביתיות.
 לעדותו של העובד הסוציאלי ישנה השפעה רבה יותר מאשר לעדותו של האזרח הרגיל על ההליך המשפטי ועל החלטות של בתי המשפט. עדותו של העובד הסוציאלי מתקבלת בדרך כלל כחוות דעת מקצועית ובלתי תלויה שאין לערער עליה. חלק מעורכי הדין שהשתתפו בישיבות השדולה שלי, כולל עורכי דין ידועים ובעלי שם, טענו שלעתים קרובות השופט עד כדי כך סומך על חוות דעתו של העובד הסוציאלי, שמאמץ אותה במלואה בפסק דינו.
 
ישראל היא מדינה דמוקרטית, לכן החלטה לא מוצדקת על הוצאת הילד ממשפחה נורמטיבית גורמת לכך שההורים מגישים ערר לערכאות משפטיות גבוהות יותר (עד לבית המשפט העליון). ובדרך כלל, אחרי שנים ארוכות של מאבק והוצאת סכומי עתק על מימון שכר טרחה של עורכי דין, מצליחים להשיג את הצדק: הילד מוחזר למשפחתו. אך הוא חוזר עם טראומה קשה (לעתים, בלתי הפיכה), מבולבל בכל מה שקשור לזהותו ולזהות משפחתו. גם עתידו נפגע וגם המשפחה נפגעת, לעתים עד כדי פירוקה המלא.
 
לצערי הרב, גם אחרי החלטה של בית המשפט העליון הקובעת שחלה טעות נוראית בעצם הוצאת הילד מהבית, אף אחד לא משלם את מחיר המחדל (חוץ מילד ומשפחתו). ומקור המחדל – בעדות השקר של העובד הסוציאלי.
 
החוק הקיים קובע אמנם עונש על עדות שקר, בהתחשב בעובדה שעדות שקר עלולה להביא לעיוות דין. כיוון שלעדותו של העובד הסוציאלי, כפי שהסברתי, ישנו משקל רב יותר מאשר לעדותו של אזרח רגיל ותוצאותיה קשות יותר מתוצאות של עדות שקר רגילה, גם העונש על עדות שקר של עובד סוציאלי חייב להיות קשה יותר מהעונש על עדות שקר במקרה הרגיל. וזה מה שקובעת הצעת החוק שלי. העונש על עדות השקר של עובד סוציאלי על פיה: מחיקת רישומו בפנקס העובדים הסוציאליים, קנס כספי בסך עשרים וחמישה אלף שקלים ומאסר עד 9 שנים ולא פחות מ-7 שנים.
 

אני משוכנעת שזוהי הצעת חוק נכונה וצודקת, אך הממשלה לא בשלה עדיין להכיר בכך שהוצאה לא מוצדקת של ילדים מהבית היא פשע חברתי ולכן מתנגדת להצעת החוק הנ"ל. בהתחשב בזה, סבורה אני שבשלב זה כדאי להפוך הצעת החוק להצעה רגילה לסדר היום ולהעביר אותה לדיון בוועדת העובדה, הרווחה והבריאות.

הודעת דובר הכנסת על הצעת החוק של ד"ר מרינה סולודקין

הצעת החוק לפיה עובד סוציאלי שהעיד עדות שקר במהלך עבודתו יימחק מפנקס העובדים הסוציאליים ודינו יהיה עד תשע שנות מאסר, הפכה להצעה לסדר בזכות ד"ר מרינה סולודקין

התפרסמה בתאריך 22/2/2012 בשעה 13:17

מליאת הכנסת הפכה את הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון – עדות שקר), התשע”א-2011, של הח”כית מרינה סולודקין (קדימה), להצעה לסדר. זאת בהסכמת הח”כית היוזמת, ד"ר מרינה סולודקין.

ההצעה באה לקבוע כי ועדת משמעת תמחק את רישומו של עובד סוציאלי מפנקס העובדים הסוציאליים, אם מצאה כי הוא העיד עדות שקר תוך עיסוקו כעובד סוציאלי. עוד הוצע כי דינו של עובד סוציאלי שהעיד עדות שקר במהלך עבודתו, יהיה קנס כספי בסך 25,000 שקלים חדשים, ומאסר עד תשע שנים ולא פחות משבע שנים.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי ”עובד סוציאלי הנקרא להעיד לפני בית משפט מתוקף תפקידו אינו עד רגיל ולעדותו יש השפעה רבה יותר על החלטות שמתקבלות בבתי משפט בישראל בהשוואה לעדותיהם של האזרחים הרגילים. הניסיון מלמד, שבמקרים לא מעטים, לעדותו של עובד סוציאלי ולתצהירים שהוא מוסר לבית המשפט יש השפעה מכרעת על החלטת בית המשפט כשמדובר בהחלטות הקשורות להוצאת ילדים מן הבית בחשד להזנחה או להתעללות, אלימות במשפחה (כולל החלטות על שחרור מוקדם של המורשעים באלימות במשפחה) וכו'.

בשנים האחרונות ראינו לא מעט מקרים בהם עובדים סוציאליים מוסרים עדויות כוזבות בבתי המשפט במטרה לחפות על החלטותיהם השגויות.

לעתים נמסרים פרטים מטעים כתוצאה מרשלנות וחוסר מקצועיות של עובדי הרווחה. למשל, מסירת תצהיר על הצורך להוציא נער מן הבית ולהעבירו לפנימייה, בה הוא יוכל לסיים את לימודיו בכיתה ז', כשבפועל אותו נער כבר לומד בכיתה ח' וכדומה.

על כן, מטרתה של הצעת החוק הינה לתת מענה לאותם מקרים שבהם העובד הסוציאלי מעיד עדות שקר כאמור, וזאת באמצעות קביעת עונש גבוה יותר על עדות שקר של עובד סוציאלי בהשוואה לעונש על עדות שקר של אזרח רגיל.

25 ח”כים תמכו בהפיכת הצעת החוק להצעה לסדר ולא היו מתנגדים. ההצעה תידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XGFtRzMPWIs]

salome

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.