חטיפת ילדיו של אריה פישמן מחזקתו – בניגוד לדין ולכללים, בדלתיים סגורות – שופטת הנוער היאם קרוואני ושופט העליון עוזי פוגלמן

Spread the love

חטיפת ילדיו של אריה פישמן מחזקתו – בניגוד לדין ולכללים, בדלתיים סגורות –

שופטת הנוער היאם קרוואני ושופט העליון עוזי פוגלמן

אריה פישמן, אבא חם ואוהב לילדיו, טיפל בשלושת ילדיו במסירות, נועם ואהבה בבית מטופח ויפהפה בכרמיאל.

פקידת הסעד בכרמיאל, שולה מנחם, הידועה כחוטפת ילדים הרעבה לבשר ילדים, לא ראתה בעין יפה, כי האבא מצליח לגדל לבדו שלושה ילדים מטופחים ומחונכים בעלי חיי חברה עשירים, וכי בנו הבכור של האב הוגדר כמחונן וזכה בתעודת הצטיינות על הישגיו בספורט.  שולה מנחם פקידת הסעד "נעלבה" מאוד שהאבא הודיע ללשכת הרווחה כי איננו זקוק לסיוע שלהם, וכי הוא מסתדר לבד עם ילדיו.

שולה מנחם לא ויתרה, והחליטה כי יש להעניש את האבא שמתעלם משרותי הרווחה. לאבא שלא משתף פעולה עם משרד "הרווחה" יש לקחת את הילדים. כך נעשה לאבא  אריה פישמן שלא שיתף פעולה עם משרד הרווחה.

השיטה

עלילות, תיוג שקרי, וכתיבת תסקירים בדויים ומופרכים נגד אריה פישמן, שאין בינם לבין המציאות מאום, מלבד רצון להתנקם באבא, ותוך כדי לספק למוסדות הרווחה שלושה ילדים טריים, חכמים, שקטים, נבונים ובעיקר צייתנים, שכן הילדים הללו חונכו וגודלו בידי אבא שהוא איש צבא קבע דגול לשעבר, שהקפיד על הצטיינות והשכלה גבוהה בחינוך לילדיו.

הפעולה

יולי 2011 – רע"א 5413/11 – א' – אריה פישמן, אבא לשלושה ילדים אשר ילדיו הוצאו מחזקתו ללא נזקקות, דיון בוועדת החלטה, תסקיר, או שמיעת דעתו ודעת ילדיו.

השופטת היאם קרוואני ולשכת הרווחה כרמיאל בראשות שולה מנחם קיבלו החלטות בניגוד לחוק ולכללים תוך שהן מנצלות את החיסיון והדלתיים הסגורות של הדיונים והחלטות בתי משפט לנוער.

קרוואני ושולה גרמו למשפחה עוגמת נפש נזקים נפשיים וכלכליים על פי גישות פרנואידליות של הרווחה ובתי משפט לנוער בשם טובת הילד לתפיסתן.

בית משפט לנוער בראשות השופטת היאם קרוואני הוציא ילדים מחזקת אביהם על מצג שווא והטעייה מצד לשכת הרווה כרמיאל בראשות שולה מנחם.

הדיונים בבתי משפט לנוער מתנהלים בדלתיים סגורות ואינם מתפרסמים, אך מהערעור לעליון רע"א 5413/11 – א' ניתן לראות שרשרת כשלים בענייני נוער ברווחה, ובתי המשפט בערכאות השונות.

קרוואני ושולה החליטו הרחקת ילדים ממשפחתם בניגוד לסעיף 8 לחוק הנוער.

בית המשפט לנוער קיבל את ההחלטה על הרחקת הילדים בטרם הוגש לו תסקיר, כנדרש על-פי סעיף 8 לחוק הנוער, ואף מבלי שזימן את ילדיו להעיד בפניו על טיב הקשר שלהם עימו.

קרוואני ושולה החליטה על הרחקת ילדים ממשפחתם בניגוד למדיניות שמציג משרד הרווחה לציבור.

הרחקת הילדים נעשתה בניגוד למדיניות משרד הרווחה שלפיה ילדים אינם נלקחים מהוריהם ללא דיון לפני ועדה לתכנון וטיפול ועדת החלטה).

היאם קרוואני ושולה מנחם פעלו בניגוד לסמכויותיהם על פי תקדים בית משפט עליון בעניין סעיף 12 לחוק הנוער.

סעיף 12 בחוק הנוער מאפשר לבית המשפט לקבל החלטות ביניים גם בטרם שמיעת הקטין ובטרם התקבל תסקיר רק אם מדובר בקטינים נזקקים על פי תקדים העליון לכניין סעיף 12 לחוק הנוער.

הקטינים הוצאו בכפייה מחזקת אביהם בתחילת אפריל 2011 אולם עד יום החלטת העליון ב- 26.07.2011 טרם נכתב כי הוכרזו נזקקים.

אשר על כן קרוואני ושולה הוציאו הילדים מביתם ומשפחתם ללא סמכות.

הצגה מוטעית טיוח נהלי משרד הרווחה – שופט העליון עוזי פוגלמן

פוגלמן מטעה בפסק הדין (סעיף 5): " לבסוף, ועדת תכנון, טיפול והערכה (ועדת החלטה) נקבעה לתאריך 25.5.2011 , אך משנבצר מבא-כוח המשיב ללוותו, ומשהמשיב עצמו סירב להיכנס לוועדה, לא התקיים בה דיון. יש לקוות כי דיון בוועדה יערך בהקדם אם אכן טרם התקיים."

על פי נוהלי משרד הרווחה (תע"ס 8.9 סעיף 5 ד') אין חובה לזמן את ההורים לוועדות ההחלטה ואפשר לקיימן ללא נוכחות ההורים.

פוגלמן זורה חול בעיני ההורים ומסנגר על תעלולי לשכת הרווחה כרמיאל.

הצגה מוטעית טיוח תקדים העליון לסעיף 12 לחוק הנוער – שופט העליון עוזי פוגלמן.

פוגלמן מטעה וכותב (סעיף 5): " סעיף 12 לחוק הנוער מאפשר לבית המשפט לקבל החלטות ביניים גם בטרם שמיעת הקטין ובטרם התקבל תסקיר".

פוגלמן מטעה.

סעיף 12 בחוק הנוער מאפשר לבית המשפט לקבל החלטות ביניים גם בטרם שמיעת הקטין ובטרם התקבל תסקיר רק אם מדובר בקטינים נזקקים על פי תקדים העליון לעניין סעיף 12 לחור הנוער.

הקטינים הוצאו בכפייה מחזקת אביהם בתחילת אפריל 2011 אולם עד יום החלטת העליון ב- 26.07.2011 טרם נכתב כי הוכרזו נזקקים.

אשר על כן פוגלמן מטעה את האבא ואת הציבור.

שיפוט לקוי של עוזי פוגלמן באשר לאופן טיפולו באירוע

פוגלמן מטעה (סעיף 5): "לאחר שבחנתי את טענות המבקש, לא מצאתי עילה המצדיקה היעתרות לבקשתו. הלכה ידועה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במשורה, ותיוחד למקרים שבהם הבקשה מעלה שאלה כללית החורגת מעניינם של הצדדים הישירים… שאלה כזו איננה מתעוררת במקרה שלפנינו".

ברור שפוגלמן טועה הרי עניין מהותי וחמור כזה של חריגת בית משפט לנוער (קרוואני) מסמכותו להוצאת ילדים בכפייה מביתם נידון בתקדים העליון לעניין סעיף 12 לחוק הנוער.

פוגלמן מתנער מאחריותו לטפל בעניין כפי הנראה עקב חשיפת מחדלי לשכת הרווחה כרמיאל ושופטת הנוער קרוואני.

גישה שטחית ומעוותת באשר לזכויות אדם וזכויות הילד – עוזי פוגלמן

פוגלמן כותב (סעיף 5): "הקטינים טרם הובאו לעדות היות שבית המשפט לנוער סבר, כעמדת המשיבה (רווחה כרמיאל), כי מפגש עם המשיב (האב) באותה עת בין כותלי בית המשפט עשוי לפגוע בהם רגשית (החלטה מיום 12.4.2011)".

בעניינים מהותיים אלו אין די ב"סברות" של הרווחה או בתי משפט.

יש צורך בעובדות וראיות. לא ייתכן כי קולם ורצונם של ילדים לא ישמעו, וזכויותיהם יפגעו בצורה חמורה עקב "סברות".

יתרה מכך, ניתן להביא קטינים להעיד ללא נוכחות אביהם.

גישת "ראש קטן", התנערות, תירוצים ביורוקרטיים – השופט אלכסנדר קיסרי

כאמור אבא אריה פישמן, ששלושת ילדיו הוצאו מחזקתו מבלי שהוכרזו נזקקים, ללא דיון בוועדת החלטה, תסקיר, או שמיעת דעתו ודעת ילדיו, בניגוד לחוק ולכללים. בערעור שהגיש לבית משפט מחוזי קיבל דחיה בנימוקים לקוניים מהשופט אלכסנדר קיסרי.

וכך מתאר פוגלמן את תגובת קיסרי: "בית המשפט המחוזי (שופט אלכסנדר קיסרי) ציין כי גם לאחר שלבקשת בית המשפט הגיש המבקש הודעת הבהרה, לא עלה בידיו לרדת לסוף דעתו של המבקש בדבר הסעד שביקש מערכאת הערעור.

לפי קביעת בית המשפט, אם בקשתו היא כי המשמורת על ילדיו תעבור לידיו ללא דיחוי, וטענתו המרכזית היא כי אין צורך להמתין עד שיוגשו הסיכומים, הרי שדינה של זו להידחות. זאת שכן המבקש לא הראה מהי החלטת בית המשפט לנוער שאליה מכוונת בקשתו, ומדוע יש להתערב בה".

כאמור למרות שברור כשמש כי הילדים הוצאו מביתם ומשפחת שלא כדין השופט קיסרי משתמש בתירוצים בירוקרטיים במקום לפתור את הבעיה עד תום, ובכך שולח את המשפחה לתסבוכת מרירה עם רשויות הרווחה ובתי המשפט.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SXSVGsYjrHk]

לורי שם טוב, אמא של אורם ואריאל, ששני ילדיה נחטפו בניגוד לדין ולחוק, על ידי אתי דור דוברובינסקי פקידת סעד לחוק הנוער מלשכת סעד גבעתיים – רמת גן,  עתרה לבג"ץ על מנת לקבל צדק במקום שהוא מעוות, ורשויות הרווחה סיכלו זכויותיה של לורי שם טוב באופן שבינת אנוש לא תשכיל לתפוס, ורק רחם האמא לורי שם טוב, הבוער מתשוקתה הטבעית לילדיה, יוכל לדעת.

אריה פישמן – היה חזק! המימד הנכון והטבעי הוא שתגדל את ילדיך כפי שעשית טרם חטיפתם.

אני מאחלת לך שבשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תזכה לישועה ויפתחו שערי שמיים למענך ולמען ילדיך ותתאחדו. אמן ואמן!

קישורים:

השופטת היאם קרואני חרגה מהחוק ומהכללים – נער אושפז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי – במאי 2009 פורסם המאמר: "השופטת חרגה מהחוק ומהכללים – נער אושפז בבית חולים", רות אברהם, NEWS1 – מדובר במכתב בקשה ששלחו הפסיכיאטר המחוזי ד"ר גרינר וסגנו ד"ר ג'ראיסי לבית המשפט, ובו טענו כי החלטת בית המשפט להאריך בשלושה חודשים את אשפוזו בכפייה של נער בן 13, נעשתה תוך הפרת שורה של חוקים, בהם חוק זכויות החולה, חוק טיפול בחולי נפש וחוק הנוער.

תחקיר ערוץ 1, מבט שני, פברואר 2010 – חטיפת ילדים ממוסדות חינוך – חטיפת ילדיה של לורי שם טוב


[youtube http://www.youtube.com/watch?v=cghK-3_ubHM]

העובדת הסוציאלית גל אבני ממשיכה לחטוף ילדים – גל אבני, עובדת סוציאלית ופקידת סעד לחוק הנוער בירוחם ממשיכה לחטוף ילדים בניגוד לרצונם ובניגוד לרצון הוריהם.

הפעם חטפה ילד מאב עיוור ואם החולה בטרשת נפוצה.

במקום לסייע למשפחה נקטה גל אבני באלימות ממסדית, תוך שימוש לרעה בכח המשרה שלה, והחליטה לפרק בברוטאליות את המשפחה עד היסוד. הקטין חסר הישע כלוא כרגע במרכז חירום של משרד הסעד בניגוד לרצונו.

במקרה אחר, גל אבני רדפה במשך 7 שנים רצופות, ובאובססיביות רבה משפחה של צאצאים לניצולי שואה. אבי המשפחה הינו רופא ורס"ן בצה"ל. גל אבני ניסתה לחטוף את ילדיו של הרופא למוסד, משום שהרופא עבד קשה כדי לפרנס את משפחתו.

הסיפור של אלה – סיפורה המזעזע של אלה, בת לאם חד הורית ונערה מצטיינת בלימודים, אשר נרדפה על ידי רשויות הרווחה בכרמיאל ואושפזה בכפיה במחלקה פסיכיאטרית עד שנאלצה להימלט מן הארץ.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=CX8ypRk55Z0]

salome

salome

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.