תגית: שופטת חנה בן עמי ועדת ציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד