תגית: עו”ד שחר שוורץ ת.ז. 28764488 מ.ר. 56017 מרח’ ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון קובלנות על איומים