תגית: עו”ד שחר שוורץ עיכב את מסמכי הלקוח מבלי שהגיש כל תביעת שכר טרחה בפרק הזמן הקצוב בסעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין