תגית: מאיר כהן שר הרווחה נתן הצהרה למפגינים נגדו על מדיניות הוצאת ילדים בכפיה