תגית: לורי שם טוב מנותקת מילדיה שלוש שנים וחצי ללא קביעת הסדרי ראיה