תגית: כרמיה אוריין שימשה במשך שנים פסיכולוגית שעבדה עם המוסדות האלה וכתבה עבורם חוות דעת