תגית: ככה ייעשה למי שמשרד הרווחה חפץ ביקרו: דוד גולן וצפרא דוויק באו לקלל ויצאו מברכים – שלחו בתפוצה עצומה מכתב הכפשה