תגית: מאיר כהן שר הרווחה לא טיפל באונס קטין בפנימיה במשרד הרווחה בצפון